Voorzet Top

Voorzet biedt ook verschillende vormen van training en (bij)scholing. Variërend van paardencoaching tot congressen, webinars, klinische lessen en teamtrainingen. Voor, door, over en samen met mensen met autisme.

Congres

Op 28 september 2023 zal er weer een congres plaats vinden. Thema dit jaar is “autisme, het onzichtbare zichtbaar maken”. Meer informatie en programma volgen later.

Webinars

Regelmatig worden er door Voorzet-TOP webinars georganiseerd over verschillende thema’s (bijv. Autisme en Burn-out, Autisme en werk). Deze webinars zijn voor iedereen toegankelijk en worden doorgaans gegeven door een medewerker van Voorzet, samen met een ervaringsdeskundige.

Meer informatie over de webinars verspreiden wij via social media zodra er een datum bekend is. Zie de agenda onderaan deze pagina.

Lezingen/workshops

Vanuit Voorzet verzorgen wij voor verschillende opdrachtgevers deskundigheidsbevordering in de vorm van lezingen en workshops, bijv. over autisme op de werkvloer. De lezing of workshop wordt ontwikkeld naar de wens van de opdrachtgever en wordt doorgaans gegeven door een medewerker van Voorzet en een ervaringsdeskundige. De lezingen/workshops kunnen zowel fysiek als online gegeven worden.

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte: info@voorzet.nl

Psycho-educatie

In het voorjaar van 2023 zal gestart worden met een module psycho-educatie. Er zal eerst een groep van 8 of 9 cliënten in Amsterdam starten en vervolgens zal deze module waarschijnlijk worden aangeboden aan 8 of 9 cliënten in de IJmond regio.

Ons huidige aanbod
Autisme Belevings Circuit

Hoe kan je autisme beter begrijpen als je het zelf niet eerst voelt?
Hoe zou het zijn om tegen de spreekwoordelijke muren aan te lopen, omdat er niet concreet wordt gecommuniceerd?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?

Voorzet wil je laten beleven wat autisme betekent voor je gevoelsleven.
Via tien praktische oefeningen brengt dit AutismeBelevingsCircuit je in de gevoelswereld van autisme.

Paardencoaching

Paardencoaching is een vorm van coaching, waarbij een paard ingezet wordt vanwege zijn kwaliteit om mensen te spiegelen.

Het werken met een paard is ervaringsgericht en geeft de mogelijkheid te ervaren wat voor invloed een verandering in iemands gedrag heeft op het gedrag van het paard. Er wordt gewerkt vanaf de grond (dus niet op het paard).

Agenda