Over Voorzet

Onze missie

Wij ondersteunen mensen met een autismespectrumstoornis op alle levensgebieden, bij het verbeteren van hun algehele functioneren.

Onze visie

Voorzet is een organisatie, welke breed gespecialiseerd is in de ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis. Vanuit onze overtuiging dat wonen, werken, onderwijs en vrije tijd bij mensen met een autismespectrumstoornis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ondersteunen wij deze mensen op alle levensgebieden. Wij hebben een duurzame relatie met onze cliënten, waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat. De wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt voor de ondersteuning, gedurende iemands gehele levensloop.

Onze geschiedenis

De start

In 1994 werd Voorzet Nederland BV opgericht (later Voorzet Arbeid). Voorzet Nederland specialiseerde zich in twee doelgroepen: te weten mensen met een autismespectrumstoornis en mensen met een auditieve/ communicatieve beperking.

De oprichters van Voorzet, Jan Soederhuizen en Nico Blom, hebben jarenlang gewerkt binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een communicatieve handicap. Vanuit hun ervaring als ambulant-, symbiose- en stagebegeleiders constateerden ze dat er sprake was van een grote kloof tussen schoolverlaten en toegang tot de arbeidsmarkt. Zij wilden hier zelf een oplossing voor bedenken; Voorzet.

Voorzet Begeleiding

In 1999 werd het eerste personeelslid aangenomen. Al snel bleek dat het team nog meer uitgebreid moest worden.  Het team liep bij de begeleiding naar en op het werk vaak tegen belemmeringen aan in de thuissituatie. De behoefte aan begeleiding in de woonsituatie bleek essentieel, specifiek voor  mensen met een vorm van autisme (normaal- en hoogbegaafd). Vanuit dit gegeven werd in 2003 Voorzet Wonen (later Voorzet Begeleiding) opgericht.

Nu

Voorzet is de afgelopen jaren gestaag verder gegroeid. Op dit moment werken er ongeveer 130 medewerkers en werken wij vanuit 7 locaties verspreid door het land.