Specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met autisme (ASS) vanaf ongeveer 12 jaar in de privésituatie en in onderwijs.

Wij bieden ambulante begeleiding op allerlei gebieden. Wij ondersteunen mensen met autisme tijdens al hun levensfases.

Door coachingsgesprekken word je geholpen bij het plannen en organiseren van dagelijkse bezigheden. Bijvoorbeeld bij persoonlijke zorg, het huishouden, de administratie, de financiën of studie. Met op jou aangepaste ondersteuning word je geholpen om prioriteiten te stellen en structuur aan te brengen in het dagelijks leven. Met de aangeleerde vaardigheden is het mogelijk toe te werken naar zelfredzaamheid.

Kortom wij leveren maatwerk. Samen met jou maken we een begeleidingsplan om jouw doelen helder te krijgen.

Onderzoek en ervaringen laten zien dat begeleiding voor mensen met autisme vaak onontbeerlijk is. Veelal zal dit om een beperkt aantal uren per week gaan, net die ondersteuning die nodig is om het overzicht te bewaren en chaos te voorkomen. Tijdens transitiemomenten (wisseling van school, zelfstandig gaan wonen, baanwisseling, relatiebreuk) zal de begeleiding vaak wat intensiever moeten zijn om te zorgen dat deze momenten met zo min mogelijk stress gepaard gaan.

Financiering

De diensten die Voorzet Begeleiding biedt, worden gefinancierd uit WMO of Jeugdwet middelen, dit kan via zorg in natura (ZIN) of een persoons gebonden budget (PGB).

Ons aanbod

Volwassenen

Begeleiding van mensen vanaf 18 jaar.

Jeugd

Begeleiding van jeugdigen vanaf 12 jaar.