Voorzet Begeleiding

De specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vanaf 12 jaar in de privésituatie en in onderwijs.

Wij bieden ambulante begeleiding op allerlei gebieden. Wij ondersteunen mensen met een autismespectrumstoornis tijdens al hun levensfases.

Van het persoonlijk ondersteunen en coachen tot en met het begeleiden bij het voeren van administratie en betalen van rekeningen. Ook helpen wij bij het plannen van je tijd, structureren van afspraken en kunnen wij adviezen geven over opleiding of gezondheid. Voorzet biedt ook coaching bij het aanleren en planmatig inzetten van de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te (gaan) wonen.

Kortom wij leveren maatwerk. Samen met jou maken we een begeleidingsplan om jouw doelen helder te krijgen.

Onderzoek en ervaringen laten zien dat begeleiding voor mensen met een autismespectrumstoornis vaak onontbeerlijk is. Veelal zal dit om een beperkt aantal uren per week gaan, net die ondersteuning die nodig is om het overzicht te bewaren en chaos te voorkomen. Tijdens transitiemomenten (wisseling van school, zelfstandig gaan wonen, baanwisseling, relatiebreuk) zal de begeleiding vaak wat intensiever moeten zijn om te zorgen dat deze momenten met zo min mogelijk stress gepaard gaan.

Financiering

De diensten die Voorzet Begeleiding biedt, worden gefinancierd uit WMO of Jeugdwet middelen, dit kan via zorg in natura (ZIN) of een persoons gebonden budget (PGB).

Ons aanbod

Volwassenen

Begeleiding van mensen vanaf 18 jaar.

Jeugd

Begeleiding van jeugdigen vanaf 12 jaar.