Volwassenen

Ambulante begeleiding aan volwassenen met een autismespectrumstoornis.
vz_bg

Volwassenen

Voorzet Begeleiding biedt ondersteuning aan volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) in de privésituatie, bijvoorbeeld m.b.t. de volgende thema’s:

• Plannen en organiseren
• Structureren
• Activeren
• Ondersteunen bij het nemen van beslissingen en problemen oplossen
• Ondersteunen van het netwerk of mantelzorg coaching
•Ondersteunen bij sociale rollen en vaardigheden

Voorzet levert maatwerk; de ondersteuning wordt ingezet naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt of zijn omgeving.

Financiering

De diensten die Voorzet Begeleiding aan volwassenen biedt, wordt gefinancierd uit WMO middelen, dit kan via zorg in natura (ZIN) of een persoons gebonden budget (PGB).

Indicaties

Bent u 18 jaar of ouder?  Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Voorzet Begeleiding heeft u een WMO indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij uw gemeente.

Wij hebben met veel gemeenten overeenkomsten gesloten voor het leveren van zorg in natura. Mocht het zo zijn dat wij in uw gemeente nog geen overeenkomst hebben, maar wilt u toch door ons begeleid worden, dan kan dit meestal met een  persoonsgebonden budget (PGB).

Heeft u nog geen indicatie en wilt u wel graag begeleiding van Voorzet Begeleiding? Neem dan contact met ons op via het Contact- of aanmeldingsformulier. Dan kunnen wij de mogelijkheden voor u onderzoeken.

Er zijn een aantal gemeenten waar wij geen overeenkomst mee hebben. Mocht u toch ondersteuning van ons willen ontvangen, dan kan u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

Het is wel belangrijk om vooraf goed te onderzoeken of een PGB bij u past. Zie voor meer info: https://www.pgb.nl/pgb/keuze-pgb/