Jeugd

Ambulante begeleiding aan jeugdigen vanaf 12 jaar oud met een autismespectrumstoornis.
vz_bg

Jeugd

Voorzet Begeleiding biedt ondersteuning aan jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS) , bijvoorbeeld m.b.t. de volgende thema’s:

• Opvoedingsondersteuning
• Uitleg geven over ASS
• Ondersteuning bij school/studie
• Ondersteuning bij vrijetijdsbesteding/sociale contacten
• Ondersteuning bij zelfstandig leren reizen
• Ondersteuning bij ontwikkelen zelfstandigheid

Voorzet levert maatwerk; de ondersteuning wordt ingezet naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt of zijn omgeving.

Voor meer informatie of overleg kunt u contact
opnemen met Diede Broere, regiocoördinator ambulante begeleiding jeugd op 06-46617434.

Financiering

De diensten die Voorzet Begeleiding aan jeugdigen biedt, wordt gefinancierd uit Jeugdwet middelen, dit kan via zorg in natura (ZIN) of een persoons gebonden budget (PGB).

Indicaties

Ben je jonger dan 18? Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Voorzet Begeleiding heb je een Jeugdwet indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij je gemeente.

Wij hebben met een aantal gemeenten overeenkomsten gesloten voor het leveren van jeugdzorg vanuit zorg in natura. Mocht het zo zijn dat wij in jouw gemeente nog geen overeenkomst hebben, maar wil je toch door ons begeleid worden, dan kan dit meestal met een  persoonsgebonden budget (PGB).

Heb je nog geen indicatie en wil je wel graag begeleiding van Voorzet Begeleiding? Neem dan contact met ons op via het Contact- of aanmeldingsformulier. Dan kunnen wij de mogelijkheden voor u onderzoeken.

Er zijn een aantal gemeenten waar wij geen overeenkomst mee hebben. Mocht je toch ondersteuning van ons willen ontvangen, dan kan je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Het is wel belangrijk om vooraf goed te onderzoeken of een PGB bij je past. Zie voor meer info: https://www.pgb.nl/pgb/keuze-pgb/