Begeleiding voor jeugdigen

Voorzet Begeleiding biedt ondersteuning aan jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS), bijvoorbeeld m.b.t. de volgende thema’s:

  • Opvoedingsondersteuning
  • Uitleg geven over ASS
  • Ondersteunen bij school / studie
  • Ondersteunen bij vrijetijdsbesteding / sociale contacten
  • Ondersteunen bij zelfstandig leren reizen
  • Ondersteunen bij ontwikkelen zelfstandigheid

Voorzet levert maatwerk; de ondersteuning wordt ingezet naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt of zijn omgeving. voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met:

Christine Luyten

Senior ambulante begeleider
06 – 15 881 344

Financiering

De diensten die Voorzet Begeleiding aan jeugdigen biedt, wordt gefinancierd uit Jeugdwet middelen, dit kan via zorg in natura (ZIN) of een persoons gebonden budget (PGB). Lees hieronder meer over wat deze methodes inhouden.

ZIN

Ben je jonger dan 18? Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Voorzet Begeleiding heb je een Jeugdwet indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij je gemeente.

Wij hebben met een aantal gemeenten overeenkomsten gesloten voor het leveren van jeugdzorg vanuit zorg in natura. Mocht het zo zijn dat wij in jouw gemeente nog geen overeenkomst hebben, maar wil je toch door ons begeleid worden, dan kan dit meestal met een  persoonsgebonden budget (PGB).

Heb je nog geen indicatie en wil je wel graag begeleiding van Voorzet Begeleiding? Neem dan contact met ons op via het contact of aanmeldingsformulier. Dan kunnen wij de mogelijkheden voor u onderzoeken.

PGB

Er zijn een aantal gemeenten waar wij geen overeenkomst mee hebben. Mocht je toch ondersteuning van ons willen ontvangen, dan kan je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Het is wel belangrijk om vooraf goed te onderzoeken of een PGB bij je past. Zie voor meer info: https://www.pgb.nl/pgb/keuze-pgb