Begeleiding voor jeugdigen

Voorzet Begeleiding biedt ondersteuning aan jeugd en volwassenen met autisme. Voor jongeren kun je hierbij denken aan:

  • Uitleg over autisme
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid
  • School/studie begeleiding
  • Vrijetijdsbesteding en onderhouden sociale contacten
  • Zelfstandig leren reizen
  • Hulp bij de opvoeding

Omdat wij begeleiding bieden aan jeugd en volwassenen kunnen wij ondersteunen bij een naadloze overgang van 18- naar 18+.

Uitleg over autisme

De ambulant begeleider kan uitleg geven over wat een autisme is. De kwaliteiten en lastige punten worden in kaart gebracht, waardoor het zelfinzicht wordt vergroot. Dit kan bij de jongere zelf en bij de andere gezinsleden veel onbegrip wegnemen en duidelijkheid geven.

Ontwikkelen van zelfstandigheid

De ondersteuning is gericht op het aanleren van vaardigheden, gericht op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

School/studie begeleiding

De ondersteuning kan plaatsvinden op school of in de thuissituatie, bijvoorbeeld gericht op het leren plannen en organiseren van het huiswerk.

Vrijetijdsbesteding en onderhouden sociale contacten

Ondersteuning bij het zoeken en behouden van passende vrijetijdsbesteding en/of het uitbreiden van het sociaal netwerk.

Zelfstandig leren reizen

De ondersteuning is gericht op het leren plannen, oefenen en uiteindelijk zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer.

Hulp bij de opvoeding

Ondersteuning binnen het gezin aan ouders, gericht op het geven van praktische adviezen en leren duiden van het gedrag van het kind/de jongere. Ook kan gewerkt worden aan het bieden van meer structuur en duidelijkheid.

Voorzet levert maatwerk; de ondersteuning wordt ingezet nadat de hulpvraag van de cliënt en/of zijn omgeving zorgvuldig in kaart is gebracht.

Financiering

De hulp wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet, dit kan via Zorg in Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB).
Voor jongeren die jeugdhulp krijgen kan de overgang van 18- naar 18+ een uitdaging zijn. Voorzet kan specialistische ondersteuning bieden bij de overgang van jeugdzorg (gefinancierd uit de Jeugdwet) naar volwassenen zorg (gefinancierd uit de WMO).

Wachttijden

Op basis van de jeugdwet ZIN is er geen sprake van wachttijden, met uitzondering van de inkoopregio’s:

Noord-Holland Noord: 4 weken
West-Friesland: 4 weken
Alkmaar: 4 weken
Haarlemmermeer: 13 weken
Amstelveen: 13 weken
Zaanstreek/Waterland: 36 weken
Delft en omstreken: 3 weken
Alphen a/d Rijn: 6 weken
Lansingerland: 6 weken
Utrecht Zuid-Oost:
10 weken
Utrecht West: 10 weken
Maasdriel Zaltbommel: 8 weken

ZIN

Ben je jonger dan 18? Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Voorzet Begeleiding heb je een Jeugdwet indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij je gemeente.

Wij hebben met een aantal gemeenten overeenkomsten gesloten voor het leveren van jeugdzorg vanuit zorg in natura. Mocht het zo zijn dat wij in jouw gemeente nog geen overeenkomst hebben, maar wil je toch door ons begeleid worden, dan kan dit meestal met een  persoonsgebonden budget (PGB).

Heb je nog geen indicatie en wil je wel graag begeleiding van Voorzet Begeleiding? Neem dan contact met ons op via het contact of aanmeldingsformulier. Dan kunnen wij de mogelijkheden voor u onderzoeken.

PGB

Er zijn een aantal gemeenten waar wij geen overeenkomst mee hebben. Mocht je toch ondersteuning van ons willen ontvangen, dan kan je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Het is wel belangrijk om vooraf goed te onderzoeken of een PGB bij je past. Zie voor meer info: https://www.pgb.nl/pgb/keuze-pgb