Mogelijkheden bij re-integratie

Een tijd lang kon je niet werken, maar nu ga je weer aan de slag. De Wet verbetering poortwachter schrijft voor hoe je werkgever en jij deze re-integratie [moeten] aanpakken. Voorzet Arbeid kan je daarbij op verschillende manieren ondersteunen. Hieronder lees je eerst wat de Wet verbetering poortwachter inhoudt en welke rol Voorzet daarbij kan vervullen. Daarna lees je op welke manieren Voorzet Arbeid  je kan helpen richting werk.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter moet ervoor zorgen dat niemand onnodig lang thuis zit bij of na ziekte. Voorzet Arbeid ondersteunt werkgevers met een zieke werknemer met autisme bij de uitvoering van deze wet. Voorzet biedt specialistische re-integratiehulp voor werkgever en werknemer.

Spoor 1

Zodra de werknemer (deels) weer aan het werk kan, wordt eerst onderzocht of de eigen functie of een andere functie binnen de eigen organisatie nog past. In de Wet verbetering poortwachter heet dit Spoor 1.
Voorzet Arbeid kan een specialistische jobcoach inzetten om de werknemer te coachen bij de werkhervatting. Is de eigen functie niet meer passend, dan helpt Voorzet de werkgever en werknemer met onderzoeken in welke functie in de eigen organisatie de werknemer aan de slag kan.

Spoor 2

Kan de werknemer wel aan het werk, maar niet in de organisatie waar deze voor het verzuim werkte? Misschien komt de werknemer beter tot zijn recht in een nieuwe baan. In de Wet verbetering poortwachter heet dit Spoor 2.
Voorzet Arbeid biedt veel ervaring en kennis om de werknemer met autisme en zijn werkgever te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkplek met een grote kans op succes. Zodat je niet alleen aan de slag gaat, maar ook blijft.

Jobcoaching

Voorzet Arbeid begeleidt ieder jaar zo’n 200 mensen met autisme die in een (nieuwe) baan aan de slag gaan, met doelgerichte ondersteuning gericht op je goed voelen, zelfstandigheid en werknemersvaardigheden. De ervaren jobcoach die voor hele traject ingezet wordt, ondersteunt zowel werknemer als werkgever bij alle stappen die gezet worden naar werk. De jobcoach helpt met oplossen van knelpunten in het werk en zorgt dat de werknemer en werkgever elkaar beter leren kennen. Dat helpt de re-integrerende werknemer om zijn draai te vinden en voorkomt uitval of vastlopen.

Financiering

Wil je gebruikmaken van jobcoaching van Voorzet Arbeid? Na aanmelding nemen wij contact op voor een kennismaking en intake. Tijdens de intake verzamelen jobcoach, werknemer en/of werkgever de informatie die nodig is om een plan van aanpak te maken voor de re-integratie. Bij dit gesprek komt ook de financiering aan de orde, bijvoorbeeld via een verzuimverzekeraar. Zodra de werkgever akkoord is met het plan van aanpak dat de jobcoach gemaakt heeft, start de begeleiding.

Voor meer informatie of overleg kun je contact opnemen met:

Ernst-Jan Dijksterhuis

 Regiocoordinator
06 – 55 390 477

Werkfit maken

Als je lang buiten het arbeidsproces bent geweest, bijvoorbeeld door ziekte, heeft dat invloed op je mentale conditie en je zelfvertrouwen. Met Werkfit maken helpt Voorzet Arbeid werkzoekenden met autisme sterker te worden in werknemersvaardigheden als arbeidsritme, omgaan met collega’s en leidinggevende, taakverantwoordelijkheid en werkdruk. Daarnaast ondersteunt Voorzet je bij het vinden van een baan of werkervaringsplaats die bij je past.

Werkwijze

Samen onderzoeken we wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. We brengen in kaart welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten je hebt (loopbaanprofiel). Daarnaast gaan we aan de slag met waar je nog ondersteuning in nodig hebt.

Doel

Het doel van Werkfit maken is voldoende werknemersvaardigheden te verwerven om de stap te zetten naar een betaalde baan. Als je loopbaanprofiel en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt duidelijk zijn, kun je deelnemen aan een Naar Werk-traject voor begeleiding bij vacatures en solliciteren.

Traject naar werk

Voorzet Arbeid ondersteunt mensen met autisme bij het zoeken en vinden van een passende  baan. Tijdens het traject Naar werk leren wij je passende vacatures te vinden bij je loopbaanprofiel, en helpen wij je sollicitatievaardigheden te vergroten. Naar werk sluit aan bij Werkfit maken.

In een Naar werk-traject kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

 • in kaart brengen van je vaardigheden
 • bepalen in welke beroep je aan de slag wil
 • cv opstellen
 • zoekkanalen onderzoeken (zoals vacaturebanken en LinkedIn)
 • netwerken (contacten leggen)
 • sollicitatiebrief schrijven
 • sollicitatiegesprek voorbereiden

Als een sollicitatie geslaagd is en je aan de slag kunt, ondersteunt onze re-integratiebegeleider jou en je werkgever bij het maken van een goede start. Soms kun je met een proefplaatsing in de praktijk uitproberen of de werkplek en jij bij elkaar passen.

Als jij daar behoefte aan hebt, kan Voorzet Arbeid je ook nog een tijdje begeleiden op de werkplek. Met je werkgever en met jou overleggen we graag of jobcoaching (link) een mogelijkheid is.

Participatiewet trajecten

De Participatiewet is erop gericht om iedereen die kan werken, ook (weer) aan het werk te krijgen. Op basis van financiering via de Participatiewet kan Voorzet Arbeid mensen met autisme ondersteunen die specialistische begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven.

Doel

Voorzet Arbeid zet jobcoaches in met het doel mensen met autisme duurzaam te helpen re-integreren. Op weg naar werk biedt Voorzet de trajecten Werkfit maken en Naar werk. Uiteindelijk is het doel: een duurzame werkplek waaraan onze coachee een positieve en productieve invulling kan geven.

In het kader van de Participatiewet bieden gemeentes re-integratietrajecten op maat. In een re-integratietraject kan bijvoorbeeld achtereenvolgens aan bod komen:

 • Participatieonderzoek
 • Opstellen persoons- en loopbaanprofiel
 • Beroepenoriëntatie
 • Werkervaring
 • Jobhunting en (proef)plaatsing

Als het is gelukt om een baan te vinden en je gaat aan de slag, dan kan voor jou als werknemer met autisme jobcoaching worden aangevraagd. Met goede begeleiding van een jobcoach wordt de kans vergroot dat je succesvol en langdurig aan het werk blijft.

Wat kan deel uitmaken van een jobcoachingstraject?

Mogelijke activiteiten

 • aanleren van praktische vaardigheden
 • ontwikkelen en verbeteren van communicatieve vaardigheden
 • ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden
 • begeleiden van de werkgever bij het omgaan met (de beperking van) de werknemer

Outplacement

Bij outplacement hebben werkgever en werknemer met elkaar besproken dat het contract ontbonden wordt. De werknemer verliest zijn baan. Bij mensen met autisme heeft dat enorme impact!

Veranderingen en onzekerheden brengen voor mensen met autisme veel stress met zich mee. Daarom is outplacement extra moeilijk voor hen. De werknemer met autisme stelt zichzelf vragen als: ‘Wanneer heb ik een nieuwe baan?’, ‘Bij welk bedrijf kom ik terecht?’, ‘Wie werken daar allemaal?’, ‘Hoe zullen zij op mij reageren?’, ‘Wat ga ik dan verdienen?’, ‘Kan ik makkelijk reizen naar mijn nieuwe werk?’, ‘Hoe ziet mijn nieuwe werkplek er uit?’, ‘Krijg ik dan goede begeleiding en door wie?’. Als de werknemer goede begeleiding krijgt bij de onzekerheden en stress die een outplacement met zich mee brengt, voorkomt dat uitval van de werknemer en vergroot het de kans dat die in een nieuwe baan aan de slag kan.

Voorzet Arbeid kan die begeleiding bieden, op basis van jarenlange ervaring met zowel de doelgroep mensen met autisme, als met wet en regelgeving rondom outplacement.

Diagnostiek voor Beroepskeuze

Als je nog niet goed weet in welk beroep of in welke branche je aan het werk kan en wil, is beroepskeuzediagnostiek geschikt voor jou. Je onderzoekt, door gesprekken met een specialist van Voorzet Arbeid en door tests uit te voeren, je mogelijkheden en (beroeps)interesses. Zo komt er een duidelijk beeld naar voren van je capaciteiten, persoonlijkheid en interesses.