Re-integratie mogelijkheden

Voorzet Arbeid biedt vele opties om re-integratie naar werk weer mogelijk te maken. Hieronder vind je meer informatie over onze vele mogelijkheden om u verder te helpen richting werk.

Wet verbetering poortwachter

Voorzet Arbeid biedt ondersteuning aan werkgevers in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, wanneer een werknemer met autisme langdurig ziek wordt op het werk en specialistische re-integratie hulp nodig heeft.

Spoor 1

Wanneer een werknemer uitvalt, worden in eerste instantie de mogelijkheden binnen de eigen organisatie onderzocht.
Dit heet in de Wet verbetering Poortwachter “spoor 1”. Hiervoor kan de specialistische expertise van Voorzet Arbeid worden ingezet, bijvoorbeeld voor het coachen bij de werkhervatting in het eigen werk of hulp bij het onderzoeken van de andere mogelijkheden in de organisatie.

Spoor 2

Wanneer de zieke werknemer niet in de eigen organisatie kan terugkeren en beter tot zijn recht komt in een nieuwe baan buiten de eigen organisatie, dan wordt vanuit de Wet verbetering Poortwachter “spoor 2” ingezet.
Als het een werknemer met autisme betreft, kan Voorzet Arbeid vanuit haar ervaring en kennis van de doelgroep van grote meerwaarde zijn voor zowel werknemer als werkgever.

Jobcoaching

Middels het inzetten van jobcoaching worden zowel de werknemer, als de werkgever begeleid, gericht op het behoud van werk. Door de ondersteuning vanuit de jobcoach worden werknemers, in overleg met de werkgever, geholpen zich verder te ontwikkelen en wordt getracht uitval of vastlopen te voorkomen.
Door op regelmatige basis met elkaar in gesprek te zijn leren de werknemer en de werkgever elkaar beter kennen en kunnen eventuele problemen tijdig worden besproken.

Financiering

Na aanmelding zal eerst een kwalificerende intake gedaan worden, waarin de situatie in kaart gebracht wordt.
Ook wordt hierin gesproken over de financiering (bijvoorbeeld via een verzuimverzekeraar). Hierna zal er een plan van aanpak opgesteld worden, in overleg met de werkgever. Zodra de werkgever akkoord is met het plan van aanpak kan het traject opgestart worden.

Voor meer informatie of overleg kun je contact opnemen met:

Ernst-Jan Dijksterhuis

 Regiocoordinator
06 – 55 390 477

Werkfit maken

Voorzet Arbeid ondersteunt mensen met autisme bij het versterken van werknemersvaardigheden.
Dit wordt “werkfit maken” genoemd.

Bij het versterken van je werknemersvaardigheden kun je denken aan het werken aan je sociale vaardigheden, arbeidsritme en werkhouding. Misschien vindt je het eng om gelijk de verantwoordelijkheid te krijgen voor een betaalde baan of is het lastig om afspraken na te komen. Dan kunnen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar een werkervaringsplaats.

Werkwijze

We starten met het samen onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. We brengen in kaart welke vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden er zijn en we onderzoeken op welke gebieden je ondersteuning nodig hebt.

Doel

Het doel van “Werkfit Maken” is voldoende vaardigheden te hebben om de stap te zetten naar een betaalde baan met behulp van bijvoorbeeld een “Naar Werk”-traject.

Traject naar werk

Voorzet Arbeid ondersteunt mensen met autisme bij het zoeken en vinden van een geschikte baan.

Wanneer je over voldoende werknemersvaardigheden beschikt, weet wat je wil en er geen of weinig factoren zijn die het vinden van een baan belemmeren. Dan is een “Naar Werk” traject geschikt voor jou.

In een “Naar Werk” traject wordt gekeken welke (sollicitatie)vaardigheden je beheerst en waarbij je nog ondersteuning nodig hebt. Verschillende onderdelen kunnen aan bod komen, bijvoorbeeld:

 • Het in kaart brengen van je Vaardigheden / bekwaamheden
 • De gewenste zoekberoepen bepalen
 • Het opstellen van jouw CV
 • Het onderzoeken van je zoekkanalen
 • Netwerken
 • Sollicitatiebrief schrijven
 • De voorbereiding op het sollicitatiegesprek

Soms is het wenselijk om gebruik te maken van een proefplaatsing. Als een sollicitatie geslaagd is zorgen wij ervoor dat we jou en je werkgever ondersteunen bij het maken van een goede start.

Vaak is het gewenst dat we je nog een tijdje op je werkplek begeleiden. Mocht dat het geval zijn dan onderzoeken we in overleg met jou en je werkgever of je in aanmerking komt voor jobcoaching.

Participatiewet trajecten

Voorzet Arbeid biedt ondersteuning aan mensen met autisme die specialistische begeleiding nodig hebben bij hun re-integratie.

Doel

Het doel van jobcoaching is duurzame re-integratie en behoud van werk.
De doelstellingen lopen uiteen van werkfit maken tot het zoeken naar een duurzaam passende werkplek.

Re-integratietrajecten in opdracht van gemeentes, worden op maat aangeboden. Onderdelen van een traject kunnen o.a. zijn:

 • Participatieonderzoek
 • Opstellen persoonsprofiel
 • Beroepsorientatie
 • Werkervaring
 • Jobhunting en plaatsing

Om de kansen op een duurzame plaatsing te vergroten kan jobcoaching worden aangevraagd vanaf het moment van in dienst treden.

Mogelijke activiteiten

 • Ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden
 • Ontwikkelen en verbeteren van communicatieve vaardigheden
 • Aanleren van praktische vaardigheden
 • Begeleiden van de werkgever bij het omgaan met (de beperking van) de werknemer

Outplacement

Bij outplacement hebben werkgever en werknemer afgesproken dat het contract ontbonden gaat worden. Bij mensen met autisme heeft dat enorme impact!

Juist vanwege het feit dat veranderingen en onzekerheden stress met zich meebrengen, is het voor mensen met autisme moeilijk om met outplacement om te gaan. “Wanneer heb ik een nieuwe baan?”, “Bij welk bedrijf kom ik terecht?”, “Wie werken daar allemaal?”, “Hoe zullen zij op mij gaan reageren?”, “Wat ga ik dan verdienen?”, “Kan ik makkelijk reizen naar mijn nieuwe werk?”, “Hoe ziet mijn nieuwe werkplek er uit?”, “Krijg ik dan goede begeleiding en door wie?”, etc. etc.

Veel vragen die continue op de voorgrond zullen treden vanaf het moment dat outplacement aan de orde is en die vooral stress tot gevolg zullen hebben.

Het is belangrijk dat zo’n outplacementtraject goed wordt begeleid ter voorkoming van uitval. Voorzet Arbeid kan die begeleiding bieden op basis van jarenlange ervaring met zowel de doelgroep als met wet en regelgeving rondom outplacement.

Diagnostiek voor Beroepskeuze

Voor mensen die meer duidelijkheid willen over welke werkrichting passend voor hen is kan beroepskeuzediagnostiek  ingezet worden.

Dit onderzoek wordt met name ingezet om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en de (beroeps)interesses. Tijdens de diagnostiek zal door een combinatie van gesprekken en testafname een duidelijk beeld naar voren komen van iemands capaciteiten, persoonlijkheid en interesses.