Jobcoaching

Voorzet Arbeid is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme op de werkvloer. Het doel van jobcoaching is duurzame re-integratie en behoud van werk.

Jaarlijks begeleiden de jobcoaches van Voorzet Arbeid meer dan 200 mensen die een baan gevonden hebben, maar wel ondersteuning nodig hebben om hun baan te behouden.

Werkwijze

De jobcoach begeleidt zowel de werknemer als de werkgever om van de inzet een duurzaam succes te maken. In overleg met de werkgever krijgt de werknemer alle ondersteuning om zich op zijn plaats te voelen en zich verder te ontwikkelen. Zo proberen werknemer, werkgever en jobcoach samen uitval of vastlopen te voorkomen. Verder leren werknemer en werkgever regelmatig met elkaar te spreken om elkaar goed te leren kennen en eventuele knelpunten op tijd te bespreken.

Financiering

Aan jobcoaching via Voorzet Arbeid zijn voor de werknemer geen kosten verbonden: het wordt gefinancierd door het UWV, gemeenten en werkgevers (o.a. via de Wet verbetering poortwachter).

Voorzet Arbeid heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ondersteuning van mensen met autisme op de arbeidsmarkt. Voor alle trajecten (Werkfit, Naar werk, Jobcoaching) geldt dat we begeleiding op maat bieden en door onze kennis over autisme goed aansluiten bij de vragen die specifiek leven bij onze doelgroep.