Jobcoaching

Voorzet Arbeid is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme op de werkvloer.

Jaarlijks begeleiden we meer dan 200 mensen die een baan gevonden hebben, maar wel ondersteuning nodig hebben om hun baan te kunnen behouden.

Het doel van jobcoaching is duurzame re-integratie en behoud van werk.

Werkwijze

Middels het inzetten van jobcoaching worden zowel de werknemer, als de werkgever begeleid, gericht op het behoud van werk. Door de ondersteuning vanuit de jobcoach worden werknemers, in overleg met de werkgever,  geholpen zich verder te ontwikkelen en wordt getracht uitval of vastlopen te voorkomen. Door op regelmatige basis met elkaar in gesprek te zijn leren de werknemer en de werkgever elkaar beter kennen en kunnen eventuele problemen tijdig worden besproken.

Financiering

Jobcoaching door Voorzet Arbeid wordt gefinancierd door het UWV, gemeenten en werkgevers (o.a. wet verbetering poortwachter)

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met de ondersteuning van mensen met autisme op de arbeidsmarkt. Voor alle trajecten geldt dat we begeleiding op maat bieden en door onze kennis over autisme goed kunnen aansluiten bij de specifieke vragen van onze doelgroep.