Voorzet Arbeid

De specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis bij werk zoeken, vinden en behouden.

In opdracht van het UWV, gemeentes, cliënten zelf en werkgevers voeren wij verschillende soorten re-integratietrajecten uit. De doelstellingen lopen uiteen van werkfit maken tot het zoeken naar een duurzaam passende werkplek.

Voorzet heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met autisme op verschillende levensgebieden.
Voor alle trajecten geldt dat we begeleiding op maat bieden en door onze kennis over autisme goed kunnen aansluiten bij de specifieke vragen van onze doelgroep.

Naast de begeleiding naar werk kan ook ambulante begeleiding (vanuit de WMO) ingezet worden, om ondersteuning te bieden bij problemen die spelen in de thuis- of persoonlijke situatie (die vaak ook invloed hebben op de werkvloer).
Hierdoor wordt de kans op het vinden en behouden van passend werk vergroot. We hebben een groot netwerk van werkgevers, waarmee samengewerkt wordt.

Ons aanbod

Re-integratie

Voorzet Arbeid ondersteunt mensen met een autismespectrumstoornis bij het zoeken en vinden van een geschikte baan.

Wanneer je over voldoende werknemersvaardigheden beschikt, weet wat je wil en er geen of weinig factoren zijn die het vinden van een baan belemmeren. Dan is een “Naar Werk” traject geschikt voor jou.

Jobcoaching

Het doel van jobcoaching is duurzame re-integratie en behoud van werk.

Middels het inzetten van jobcoaching worden zowel de werknemer, als de werkgever begeleid, gericht op het behoud van werk.
Door de ondersteuning vanuit de jobcoach worden werknemers, in overleg met de werkgever,  geholpen zich verder te ontwikkelen en wordt getracht uitval of vastlopen te voorkomen.
Door op regelmatige basis met elkaar in gesprek te zijn leren de werknemer en de werkgever elkaar beter kennen en kunnen eventuele problemen tijdig worden besproken.

Agenda

Hieronder vindt u de agenda van Voorzet Arbeid, we organiseren regelmatig webinars en andere interactieve projecten
waaraan u kunt deelnemen.

U kunt zich altijd vrijblijvend aanmelden om hieraan deel te nemen door uw naam en e-mail adres bij het evenement achter te laten.