Cliëntenraad

U heeft de term vast wel eens gehoord maar wat is een cliëntenraad (CR) eigenlijk? Kort gezegd is een cliëntenraad een medezeggenschapsorgaan dat op komt voor de cliënten van (in dit geval) Voorzet. Dat betekent dat de CR er voor zorgt dat de stem van de cliënten gehoord wordt in de keuzes die binnen Voorzet gemaakt worden.

De cliëntenraad gaat in gesprek over de belangen van alle cliënten bij Voorzet, dat kan van alles zijn, vragen, problemen, of ideeën. Daarnaast geeft de CR gevraagd en ongevraagd advies en houdt de CR de spreekwoordelijke vinger aan de pols. De cliëntenraad is een waardevolle aanvulling op Voorzet, de CR geeft de cliënten een actieve rol bij hun eigen begeleiding en zorgt dat hun stem binnen de organisatie wordt gehoord.

De cliëntenraad krijgt input vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek. We willen iedereen daarom hartelijk bedanken voor het invullen hiervan: met uw input kunnen we de dienstverlening bij Voorzet samen blijven verbeteren. Ook horen we graag de directe feedback van onze mede-cliënten. Met een vraag, opmerking, suggestie of idee, kunt u bij ons terecht.

We zijn er voor cliënten maar ook door cliënten, dat betekent dat ook u lid kunt worden van de cliëntenraad. Er zijn drie leden (soms meer) van de CR, een lid, secretaris en een voorzitter. Zo’n 4 á 5 keer per jaar overlegd de CR met de directie van Voorzet en bespreekt wat er voor de cliënten van belang is. Doorgaans is het overleg op een dinsdagmiddag om 15:00 uur.

Wilt u in contact komen met of lid worden van de cliëntenraad, mail dan naar ons email adres: clientenraad@voorzet.nl wilt u liever gebeld worden, mail ons dan uw telefoonnummer dan bellen wij u zo snel als mogelijk terug.

 

Huidige leden

Voorzitter: Jeroen Bakker
Lid: Manouk Hanning
Lid: Anne