Klachten bij Voorzet

Klachtenprocedure binnen Voorzet

Alle medewerkers van Voorzet doen hun uiterste best om de cliënten en hun netwerk te ondersteunen op een wijze die tegemoet komt aan hun wensen en behoeften. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de ondersteuning plaats vindt, de wijze waarop u bent bejegend of de wijze waarop het proces verloopt.

Mocht dat zo zijn, dan willen we dat graag weten. Het helpt ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Indien u ontevreden bent en hierover een klacht overweegt, bespreek dit eerst met uw jobcoach / begeleider van Voorzet. Ook kunt u contact opnemen met de regiocoördinator. Een goed gesprek doet vaak meer dan een officiële  klacht.

Komt u er niet uit en overweegt u een formele klacht in te dienen?

Als een gesprek niet leidt tot een oplossing, dan kunt u zich richten tot de klachtenbemiddelaar van Voorzet. Door bemiddeling en het toepassen van hoor en wederhoor probeert deze persoon tot een oplossing te komen. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. U kunt een klacht indienen door het invullen van het onderstaande klachtenformulier

De cliëntvertrouwenspersoon

Cliënten die jeugdhulp ontvangen kunnen naast voorgenoemde klachtenbemiddelaar ook terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. In het klachtenreglement staat beschreven wat de cliëntvertrouwenspersoon kan betekenen voor de cliënten van Voorzet en op welke manier deze benaderd kan worden.

Wilt u het volledige klachtenreglement doorlezen?

Klik hier voor het volledige klachtenreglement.

Wat is de geschillencommissie?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtenbemiddelaar. Er bestaat dan de mogelijkheid om contact op te nemen met de geschillencommissie zorg. Dit is een onafhankelijke geschillencommissie die u kan inschakelen. Indien u hier meer over wilt weten verwijzen wij u naar de website: www.degeschillencommissiezorg.nl

N.B. Jeugdige cliënten en hun ouder(s)/wettelijk(e) vertegenwoordiger(s) die op basis van de jeugdwet zorg en/of ondersteuning krijgen van Voorzet kunnen zich zonder tussenkomst van de klachtenbemiddelaar ook direct wenden tot de geschillencommissie om te onderzoeken of de klacht door middel van bemiddeling opgelost kan worden.

Klachtenformulier

    Uw klacht heeft betrekking op

    Door het formulier te versturen accepteert u onze privacy regels.