Wij bieden ambulante begeleiding op allerlei gebieden. Wij ondersteunen mensen met een autismespectrumstoornis tijdens al hun levensfases.

Van het persoonlijk ondersteunen en coachen tot en met het begeleiden bij het voeren van administratie en betalen van rekeningen. Ook helpen wij bij het plannen van je tijd, structureren van afspraken en kunnen wij adviezen geven over opleiding of gezondheid. Voorzet biedt ook coaching bij het aanleren en planmatig inzetten van de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te (gaan) wonen.

Kortom wij leveren maatwerk. Samen met jou maken we een begeleidingsplan om jouw doelen helder te krijgen.  

Onderzoek en ervaringen laten zien dat begeleiding voor mensen met een autismespectrumstoornis vaak onontbeerlijk is. Veelal zal dit om een beperkt aantal uren per week gaan, net die ondersteuning die nodig is om het overzicht te bewaren en chaos te voorkomen. Tijdens transitiemomenten (wisseling van school, zelfstandig gaan wonen, baanwisseling, relatiebreuk) zal de begeleiding vaak wat intensiever moeten zijn om te zorgen dat deze momenten met zo min mogelijk stress gepaard gaan. 

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat de overstap van de (jong)volwassene met een autismespectrumstoornis naar een volledig zelfstandig leven buiten het gezin vaak moeizaam gaat, ook als hij/zij over voldoende intellectuele capaciteiten beschikt. Van volwassenen met een autismespectrumstoornis blijkt slechts 5 tot 15% zonder enige hulp volledig zelfstandig te kunnen functioneren. De hulp die nodig is, varieert van zeer bescheiden tot veelomvattend. Meer dan de helft van de kinderen met een autismespectrumstoornis heeft problemen met slapen en/of het dag- en nachtritme. Veel volwassenen hebben hier ook problemen mee.

Bron: Ge­zond­heids­raad. Au­tis­me­s­pec­trum­stoor­nis­sen: een leven lang anders. Den Haag: Ge­zond­heids­raad, 2009; pu­bli­ca­tienr. 2009/09. ISBN 978-90-5549-760-7

 

 

 

De diensten die Voorzet Begeleiding biedt, worden gefinancierd uit WMO of Jeugdwet  middelen, dit kan met een persoons gebonden budget (PGB) of met zorg in natura (ZIN).

WMO of Jeugdwet indicatie

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Voorzet Begeleiding heeft u een WMO / JW  indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij uw gemeente. Bij de aanvraag kunt u (in sommige gevallen) kiezen tussen een PGB of ZIN. Heeft u nog geen indicatie en wilt u wel graag begeleiding van Voorzet Begeleiding? Neem dan contact met ons op via het contact- of aanmeldingsformulier. Dan kunnen wij de mogelijkheden voor u onderzoeken.

 

ZIN

Wij hebben met diverse gemeenten overeenkomsten gesloten voor het leveren van zorg in natura. Mocht het zo zijn dat wij in uw gemeente nog geen overeenkomst hebben, maar wilt u toch door ons begeleid worden, dan kan dit meestal met een PGB.