Missie:

Wij ondersteunen mensen met een autismespectrumstoornis op alle levensgebieden, bij het verbeteren van hun algehele functioneren.

Visie:

Voorzet is een organisatie, welke breed gespecialiseerd is in de ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis. Vanuit onze overtuiging dat wonen, werken, onderwijs en vrije tijd bij mensen met een autismespectrumstoornis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ondersteunen wij deze mensen op alle levensgebieden. Wij hebben een duurzame relatie met onze cliënten, waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat. De wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt voor de ondersteuning, gedurende iemands gehele levensloop.