De start

In 1994 werd Voorzet Nederland BV opgericht, een instituut voor carrièrebegeleiding van (jong) gehandicapten en een erkende jobcoach organisatie. Voorzet Nederland specialiseerde zich in twee doelgroepen: te weten mensen met een autismespectrumstoornis en mensen met een auditieve/ communicatieve beperking.

De oprichters van Voorzet, Jan Soederhuizen (overleden op 18 februari 2008) en Nico Blom, hebben jarenlang gewerkt binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een communicatieve handicap. Vanuit hun ervaring als ambulant-, symbiose- en stagebegeleiders constateerden ze dat er sprake was van een grote kloof tussen schoolverlaten en toegang tot de arbeidsmarkt. Zij wilden hier zelf een oplossing voor bedenken; Voorzet.

Vervolgens

In 1999 werd het eerste personeelslid aangenomen. Al snel bleek dat het team nog meer uitgebreid moest worden.  Het team liep bij de begeleiding naar en op het werk vaak tegen belemmeringen aan in de thuissituatie. De behoefte aan begeleiding in de woonsituatie bleek essentieel, specifiek voor  mensen met een vorm van autisme (normaal- en hoogbegaafd). Vanuit dit gegeven werd in 2003 Voorzet Wonen (later Voorzet begeleiding) opgericht. 

De organisatie begon fors te groeien. Deze groei van Voorzet had tot gevolg dat de vestigingen Boxtel en Heerhugowaard werden geopend. Na verloop van tijd gevolgd door vestigingen in Amersfoort, Den Haag, Helmond en Amsterdam.

Opvolging

Na het onverwacht overlijden van Jan Soederhuizen in 2008 werd het bedrijf voortgezet door Nico Blom.
Om zijn opvolging goed geregeld te zien, ging hij op zoek naar opvolgers die het bedrijf binnen de bestaande uitgangspunten wilden voortzetten. Deze vond hij, binnen de eigen gelederen, in Felix Clerx en Arno Beek.

Na een inwerkperiode van ruim één jaar, heeft Nico Blom per 1 januari 2012 het bedrijf overgedragen aan beide heren, die nu samen de directie vormen.