De start

In 1994 werd Voorzet Nederland BV opgericht (later Voorzet arbeid), een instituut voor carrièrebegeleiding van (jong) gehandicapten en een erkende jobcoach organisatie. Voorzet Nederland specialiseerde zich in twee doelgroepen: te weten mensen met een autismespectrumstoornis en mensen met een auditieve/ communicatieve beperking.

De oprichters van Voorzet, Jan Soederhuizen en Nico Blom, hebben jarenlang gewerkt binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een communicatieve handicap. Vanuit hun ervaring als ambulant-, symbiose- en stagebegeleiders constateerden ze dat er sprake was van een grote kloof tussen schoolverlaten en toegang tot de arbeidsmarkt. Zij wilden hier zelf een oplossing voor bedenken; Voorzet.

Voorzet Begeleiding

In 1999 werd het eerste personeelslid aangenomen. Al snel bleek dat het team nog meer uitgebreid moest worden.  Het team liep bij de begeleiding naar en op het werk vaak tegen belemmeringen aan in de thuissituatie. De behoefte aan begeleiding in de woonsituatie bleek essentieel, specifiek voor  mensen met een vorm van autisme (normaal- en hoogbegaafd). Vanuit dit gegeven werd in 2003 Voorzet Wonen (later Voorzet begeleiding) opgericht. 

Groei

De organisatie begon fors te groeien. Deze groei van Voorzet had tot gevolg dat de vestigingen Boxtel en Heerhugowaard werden geopend. Na verloop van tijd gevolgd door vestigingen in Amersfoort, Den Haag, Helmond en Amsterdam.

Opvolging

Na het onverwacht overlijden van Jan Soederhuizen in 2008 werd het bedrijf voortgezet door Nico Blom. Om zijn opvolging goed geregeld te zien, ging hij op zoek naar opvolgers die het bedrijf binnen de bestaande uitgangspunten wilden voortzetten. Deze vond hij, binnen de eigen gelederen, in Felix Clerx en Arno Beek.

Voorzet Behandeling

Steeds vaker liepen cliënten aan tegen een gebrek aan voldoende gespecialiseerde plaatsen waar zij terecht konden voor diagnostiek en/of behandeling. Om voor een deel in deze behoefte te voorzien,is in 2013 Voorzet behandeling opgericht.

Nu

Voorzet is de afgelopen jaren gestaag verder gegroeid. Op dit moment werken er ongeveer 115 medewerkers en is er een locatie in Amsterdam en Leiderdorp bijgekomen. Sinds 1 april 2019 wordt de directie gevormd door Arno Beek en Neeltje Bakker.