Met grote regelmaat worden er mensen met een autismespectrumstoornis bij ons aangemeld die graag de stap richting de arbeidsmarkt willen maken, maar daar eigenlijk nog niet aan toe zijn.

Dit kan allerlei oorzaken hebben.

Door het inzetten van een traject "Werkfit maken" is het mogelijk om de oorzaken aan te pakken en iemand "klaar te stomen" voor een re-integratietraject. Het doel van het traject is altijd om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Middels een plan van aanpak, ondertekend door zowel de kandidaat als door de trajectbegeleider, worden de doelen vastgelegd en worden ook de stappen die genomen moeten worden op papier gezet. Samen met de begeleider wordt er aan gewerkt om klaar te zijn voor het inzetten van een re-integratietraject, gericht op het zoeken naar betaald werk. 

Onze begeleiders kunnen op basis van jarenlange ervaring vaak goed achterhalen waarom dingen niet goed lopen bij mensen met een autismespectrumstoornis en hebben de vaardigheden in huis om hierin de juiste ondersteuning te bieden.