Bij outplacement hebben werkgever en werknemer afgesproken dat het contract ontbonden gaat worden. Bij mensen met een autismespectrumstoornis heeft dat enorme impact!

Juist vanwege het feit dat veranderingen en onzekerheden stress met zich meebrengen, is het voor mensen met autisme moeilijk om met outplacement om te gaan. “Wanneer heb ik een nieuwe baan?”, “ Bij welk bedrijf kom ik terecht?”, “Wie werken daar allemaal?”, “ Hoe zullen zij op mij gaan reageren?”, “Wat ga ik dan verdienen?”, “Kan ik makkelijk reizen naar mijn nieuwe werk?”, “Hoe ziet mijn nieuwe werkplek er uit?”, Krijg ik dan goede begeleiding en door wie?”, etc. etc. Veel vragen die continue op de voorgrond zullen treden vanaf het moment dat outplacement aan de orde is en die vooral stress tot gevolg zullen hebben.

Het is belangrijk dat zo’n outplacementtraject goed wordt begeleid ter voorkoming van uitval. Voorzet Arbeid kan die begeleiding bieden op basis van jarenlange ervaring met zowel de doelgroep als met wet en regelgeving rondom outplacement.