In overleg met het UWV kan het product ´Naar werk´ worden ingezet.

Aan de hand van de mogelijkheden en de vraag wordt een re-integratieplan opgesteld, waarin omschreven wordt wat er van het traject verwacht kan worden en waar kansen en belemmeringen liggen.

Een ´Naar werk´ traject kenmerkt zich in het samen zoeken naar een geschikte plek waar een arbeidscontract kan worden aangegaan bij een werkgever.

Het UWV stelt hiervoor maximaal 25 ondersteuningsuren beschikbaar.

Het is dus belangrijk effectief met deze uren om te gaan. Het product ´Naar werk´ wordt ingezet bij klanten die klaar zijn om te werken en een duidelijk en realistisch beeld hebben van een passende werkplek.

Indien iemand nog geen concreet beeld heeft van zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, of nog onvoldoende (werknemers)vaardigheden bezit en/of ritme heeft wordt geadviseerd om eerst het product ´Werkfit maken´ in te zetten.

Doorstroming naar het product ´Naar werk´ behoort na afloop tot de mogelijkheden.