Sinds 1994 voert Voorzet Arbeid al trajecten uit op het gebied van re-integratie voor mensen met een autismespectrumstoornis.

Dit betekent dat er, via een samen opgesteld plan van aanpak, een stappenplan wordt gemaakt waarbij de kans op het vinden van een baan zo groot mogelijk is. Bij iedere aanmelding wordt een uniek plan opgesteld aangezien ieder mens anders is en een andere benaderingswijze nodig heeft.

Het feit dat Voorzet Arbeid in de afgelopen 10 jaar specifiek voor mensen met een autismespectrumstoornis een gemiddeld plaatsingspercentage heeft behaald van bijna 60%, geeft aan dat onze manier van werken werkt.

Onze trajectbegeleiders zijn specialist op het gebied van autisme, hebben een groot netwerk aan bedrijven tot hun beschikking en zijn goed op de hoogte van de wet en regelgeving rondom re-integratie.

Kortom Voorzet Arbeid is expert op het gebied van re-integratie voor mensen met een autismespectrumstoornis.