"Werk vinden is niet zo moeilijk, maar werk behouden wel!",  is een veel gehoorde uitspraak rondom mensen met een autismespectrumstoornis. Ook is dit veelal aan de orde bij de nieuw gecreeerde participatiebanen. Om een plaatsing tot een succes te maken is gespecialiseerde jobcoaching in veel situaties noodzakelijk.

Jaarlijks begeleiden we meer dan 200 mensen die reeds een baan gevonden hebben, maar wel ondersteuning op de werkvloer nodig hebben om hun baan te kunnen behouden.

Door een samenspel van werknemer, werkgever en jobcoach wordt een coachingsplan opgesteld dat er toe moet leiden dat de werknemer met plezier naar zijn werk gaat en dat de werkgever tevreden is over de resultaten van de werknemer. Het feit dat je aan de buitenkant doorgaans niet ziet dat iemand een beperking heeft, speelt hierbij een grote rol. Zonder uitleg over autismespectrumstoornissen aan een werkgever of collega's ontstaat vaak onbegrip, wat uit kan monden in conflictsituaties. Door middel van jobcoaching kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden. Hierdoor kan een duurzame plaatsing gerealiseerd worden en voorkom je terugval in een uitkeringssituatie.

Onze jobcoaches hebben de kennis en vaardigheden om de begeleiding zo optimaal mogelijk op te pakken. Op basis van jarenlange ervaring durven we te stellen dat we specialist zijn op het gebied van jobcoaching.