Congres

VZWebinar-ZOOMLogo

Voorzet congres ‘Hoe autisme werkt! ASS en Arbeidsparticipatie’

Medio maart 2020 hebben wij helaas moeten beslissen om het Voorzet congres ‘Hoe autisme werkt! ASS en Arbeidsparticipatie’ tot nader order af te zeggen door de situatie rond het Coronavirus. Op dat moment hadden wij het idee om het congres in het najaar opnieuw te organiseren, maar ondertussen hebben we vanuit het oogpunt van veiligheid besloten om hier toch vanaf te zien. Omdat wij wel heel enthousiast zijn over en trots zijn op het programma dat wij hadden samengesteld willen wij het congres graag in een aangepaste vorm aanbieden. De oorspronkelijke sprekers en één nieuwe spreker hebben toegezegd om hun verhaal te doen in 3 webinars. Zowel de deelnemers die zich hadden opgegeven voor het congres in maart, als nieuwe geïnteresseerden krijgen de kans om aan 1 of meerdere van deze webinars deel te nemen.

Tijdens de webinars zullen verschillende sprekers u meenemen in de prachtige wereld van autisme in relatie tot arbeid:

donderdag 21 januari 2021 van 10.00-12.15 uur

Dr. Annelies Spek, Klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker

Autisme en zingeving:Er is nog weinig bekend over autisme en zingeving. Hoe kunnen mensen met autisme betekenis geven aan hun leven en wat helpt hen hierbij? Tijdens deze lezing wordt verder ingegaan op dit thema, aan de hand van praktische voorbeelden.

De heer Lex van Grieken, ervaringsdeskundige en zeer succesvol ondernemer

In gesprek met een ervaringsdeskundigeLex van Grieken is ervaringsdeskundige en een zeer succesvol ondernemer. In zijn verhaal neemt hij u mee in zijn ervaringen op de arbeidsmarkt.

donderdag 4 maart 2021 van 10.00-12.30 uur

Dr. Jeanet Landsman, hoofd en senior onderzoeker, Toegepast GezondheidsOnderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen

De heer Chris Brouwer, ervaringsdeskundige en ambassadeur van Werkweb Autisme

Werkweb AutismeMensen met autisme kunnen veel. Toch vallen veel van hen tussen de wal en het schip bij het volgen van middelbaar onderwijs, tijdens een studie of bij het vinden en behouden van een passende baan. In deze lezing wordt ingegaan op onderzoek dat de afgelopen 10 jaar is uitgevoerd bij Toegepast GezondheidsOnderzoek in het UMC Groningen. Jeanet Landsman vertelt over de uitkomsten van dit onderzoek naar aangrijpingspunten om participatie in studie en arbeid voor mensen met autisme te bevorderen.

Mevrouw Brigitte Jepma, Senior ambulant begeleider, Voorzet Begeleiding

Van beeld naar taal via BrainblocksBrein in beeld. Een klein kijkje in de wereld van het autistisch brein en het gebruik van Brain Blocks. Informatie, kijken en ervaren wat beeld en taal samen kunnen betekenen.

donderdag 15 april 2021 van 10.00-12.30 uur

Drs. Jeroen Bartels, GZ psycholoog, auteur en docent 

Emotieregulatie bij ASS

In dit webinar geeft Jeroen Bartels (GZ psycholoog, docent en auteur van de boeken ‘Zelfregulatie bij jongeren met autisme’ en ‘Zelfcontrole bij volwassenen met autisme’) een uitleg over de relatie tussen autismespectrumstoornissen en emotieregulatieproblematiek. Vanuit zijn perspectief en ervaring als behandelaar/GZ psycholoog geeft hij een praktisch handvat hoe een behandeltraject gericht op het versterken van de emotieregulatie bij jongeren en (jong)volwassenen met autisme vormgegeven kan worden. In dit webinar richt Jeroen Bartels zich op het belang van (en de soms uitdagende zoektocht naar) werk als belangrijke voorwaarde voor zingeving en positieve zelfwaardering van mensen met een autismespectrumstoornis. Het webinar bevat uiteenlopende voorbeelden uit de klinische praktijk en bespreking van casuïstiek (o.a. aan de hand van audiofragmenten). Deelnemers hebben na het volgen van het webinar nagedacht over gesprekstechnieken, het veranderproces, hoe een behandel- of begeleidingstraject vormgegeven kam worden en wat de valkuilen en aandachtspunten kunnen zijn in het werken met jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Voor meer informatie over de boeken en cursussen van Jeroen Bartels: www.jeroenbartels.nl

De heer Jasper Wagteveld, ervaringsdeskundige

Autist in real life Jasper Wagteveld heeft inmiddels 23 jaar een ASS diagnose. In deze 23 jaar heeft hij een waaier aan therapieën en benaderingen meegemaakt. Deze ervaringen, samen met de overtuiging dat de beeldvorming over autisme eerlijker moet in Nederland, hebben Jasper geïnspireerd tot het ontwikkelen van een eigen workshop: autist in real life. Tijdens dit webinar zal Jasper expliciet ingaan op zijn ervaringen rondom werk. Ook wat dat betreft is hij inmiddels een echte ervaringsdeskundige en op dit moment zit hij midden in een zogenaamd “werkfit” traject.

De prijs is € 75,- per webinar en bij deelname aan alle drie de webinars ontvangen de deelnemers een kleine attentie.

Voor arbeidsdeskundigen en bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn de webinars geaccrediteerd.

Na deelname kunt u als arbeidsdeskundige 1 accreditatiepunt per webinar bijschrijven. Als bedrijfs- of verzekeringsarts kunt u na deelname 2 accreditatiepunten per webinar bijschrijven.