Back on Track is een gezamenlijk project van de Stichting InsideAut, Voorzet en het Steunpunt Autisme Noord- Holland. Het project richt zich op leerplichtige jongeren die door welke oorzaak dan ook thuis zitten.

Zowel vanuit InsideAut, Voorzet als het Steunpunt Autisme worden we regelmatig geconfronteerd met deze jongeren die, door diverse omstandigheden, niet meer naar school gaan terwijl zij wel leerplichtig zijn. Een actieve alternatieve invulling van hun tijd bestaat er vaak niet. Het individuele toekomstperspectief is daardoor over het algemeen weinig hoopgevend. In het verlengde daarvan zal ook van een actieve bijdrage aan de samenleving weinig verwacht mogen worden.

Voor deze groep hebben wij een aanbod ontwikkeld dat in eerste instantie gericht is op het ontwikkelen van een nieuw individueel perspectief voor deze jongeren. Een eigen perspectief vormt naar onze overtuiging een belangrijke voorwaarde voor participatie richting onderwijs of arbeid. Dat is dan ook een tweede stap.

Vanaf 16 Mei 2013 starten wij met een pilot van Back on Track in verkorte versie. Een 7 weekse training op donderdag van 9.00 tot 14.00. De 13 weekse training start in september.

Deelnemers zijn:

  • 16 jaar en ouder
  • Hebben een autisme spectrum stoornis en een normale intelligentie
  • Hebben geen perspectief op school- en arbeidsgebied
  • Zijn gemotiveerd om zich 13 weken lang te laten trainen

Wij bieden:

Een 13 weekse training waarbij het vergroten van de zelfstandigheid; weerbaarheid en conflicthantering een groot deel van de training zijn. Daarnaast:

  • Het vergroten van kennis, houding en vaardigheden op praktisch vlak;
  • Het vergroten van kennis, houding en vaardigheden op sociaal vlak;
  • Het vergroten van kennis, houding en vaardigheden op zelfregulerend vlak;

Financiering:

Deelnemers kunnen zich aanmelden en gebruik maken van onze diensten via PGB of ZIN.

Meer informatie:

of

De Stichting Voorzet vakantie en vrije tijd, vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan haar activiteiten. Daarom zullen de begeleidingskosten voor mensen die geen beschikking hebben over een PGB, door de stichting worden gesponsord.  

Subcategorieën