Vanaf 1-1-2014 kan Voorzet Begeleiding ook in de regio`s Amsterdam en Kennemerland, Zorg In Natura (ZIN) leveren. Wij zijn blij dat wij vanaf 1-1-2014 ook in die regio`s mensen kunnen begeleiden voor wie passende zorg nu, i.v.m. nieuwe PGB regels onbereikbaar is.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? neem dan contact op of vul het aanmeldingsformulier in.

 

Grootschalig onderzoek over autisme wijst uit:
 
De huisarts herkent autisme niet

Utrecht, 4 oktober 2013;  Vandaag maken de Vrije Universiteit en De Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA op het landelijk Autismecongres in Utrecht de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek onder mensen van autisme en hun naasten. Het onderzoek richtte zich op alle levensfasen en levensgebieden en behandelt onderwerpen  van diagnose tot onderwijs, werk, wonen en welbevinden.
 
De huisarts herkent autisme niet
Een opvallende uitkomst van de enquête is dat huisartsen en consultatiebureaus een opvallend kleine rol spelen in de eerste herkenning van autisme. Initiatieven om autisme bij deze professionals meer onder de aandacht te brengen lijken nog weinig effect te hebben. Bij deelnemers jonger dan 18 jaar ontstaat het eerste vermoeden van autisme meestal bij de ouders (45%). Bij volwassenen zijn dit meestal psychologen, orthopedagogen of psychiaters (30%).
 
Op de vraag: Wie was degene die het vermoeden van autisme als eerste uitsprak? Komt bij slechts 1 procent van de kinderen met autisme tot 18 jaar de huisarts in beeld. Bij volwassenen is dat zelfs nog minder (0,7%).
 
“Deze uitkomst baart ons grote zorgen”, aldus Swanet Woldhuis, interim directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.”De huisarts doet zijn best , maar heeft onvoldoende kennis. Als gevolg van de ver doorgevoerde plannen voor de WMO transitie en de nieuwe Jeugdwet zal daarnaast ook de gemeente een cruciale rol gaan spelen in de toewijzing van zorg voor deze kinderen en volwassenen met autisme.  Gemeentes zijn hier ook niet op voorbereid.  Hoe kan je mensen helpen en het juiste advies uitbrengen als je niet eens autisme herkent?”
 
De NVA vindt het daarom van belang om te investeren in het verbeteren van een vroegere signalering van autisme bij eerstelijns hulpverleners, zodat de diagnose autisme niet onnodig laat gesteld wordt. Alleen dan kan degene met autisme op tijd de juiste hulp en zorg krijgen, waarmee veel erger leed op latere leeftijd, en daarmee ook hogere kosten voor de maatschappij,  kunnen worden voorkomen.
 

Het rapport: Allemaal Autisme, Allemaal Anders is vanaf heden te downloaden op www.autisme.nl

9 oktober a.s. van 12.00 tot 17.00 uur

In de  overgang van jeugd naar volwassenheid verandert veel voor mensen met ASS. Binnenkort verandert ook de wetgeving en het werkveld. We willen hier op deze middag aandacht aan besteden vanuit personen met ASS maar ook vanuit onderwijs, wonen, werk/dagbesteding en hulpverlening. Hoe kunnen deze veranderingen ons inspireren voor de nabije toekomst?

Aanmelden voor het symposium is alleen mogelijk via de onderstaande link:

aanmelden

Dit jaar organiseert Stichting Voorzet Vakantie en Vrije tijd een 4 daagse Busreis naar Praag.

klik hier  voor meer info

Alle budgethouders met een indicatie enkel bestaand uit Begeleiding onder de 10 uur per week, weten nu zeker dat zij hun pgb Awbz blijven behouden. Vandaag is de brief, die gisteravond laat pas klaar was, in het kabinet besproken en goedgekeurd. Daarin staat dat er andere maatregelen worden getroffen om de gestelde bezuiniging te halen.

Klik hier voor meer informatie en de brief

 

TOTAAL € 28,00 Inclusief: Entree, schoenen, 3 drankjes, snackschaal Waarvan € 16,00 mogelijk uit  PGB  te betalen voor de begeleidingskosten.

Voor deelnemers zonder PGB worden de begeleidingskosten gesponsord door de stichting

aanmelden

Subcategorieën