Sinds afgelopen week heeft Voorzet ook een Facebookpagina. De bedoeling is om hier leuke nieuwtjes, mooie verhalen, links, interessante gebeurtenissen en wat zoal meer hier te gaan posten. We hopen hiermee de communicatie met de mensen waarvoor we werken, nog beter te kunnen aangaan. 

Het is de bedoeling dat we een zo breed mogelijk publiek aan ons gaan binden maar willen hierbij altijd het belang van de mensen met ASS voorop stellen. Tevens is het de bedoeling dat er een positieve sfeer op de pagina wordt gecreeerd. Natuurlijk mogen mensen kritiek hebben en hier hun ongenoegen uiten, maar er wordt verwacht dat dit op een nette manier gebeurt. Daar wordt wel op gecontroleerd. 

We nodigen iedereen uit om vrienden te worden met www.facebook.com/voorzet.autisme. Dus hopelijk zien we elkaar terug op facebook.