In september wordt het project Back on Track wegens succes herhaald.

Afgelopen maanden is er in samenwerking met InsideaAut en autisme centrum Noord-Holland-Noord de cursus Back on Track georganiseerd. Op basis van de bevindingen mag gesteld worden dat er sprake was van een succesvolle pilot. Dit is dan ook de reden om de cursus nogmaals te organiseren.

Wil je hier meer over weten? Stuur een mail naar Kim de Vries () van Voorzet. Zij kan u van de nodige informatie voorzien.

Onderstaand artikel komt uit de regionale zondagkrant en gaat over de eerste pilot.

 

5404a36e30e9889fbb8025df3f5e6f94