Sinds 1 Mei 2014 kan u ook bij Voorzet terecht wanneer er het vermoeden bestaat van een autismespectrumstoornis.

Voorzet biedt diagnostiek aan voor mensen van 18 jaar en ouder waarbij een (eerste) vermoeden is van ASS problematiek.

Wat kunt u verwachten?

Middels een aantal gesprekken met u en één of meerdere personen uit uw naaste omgeving wordt onderzocht of de diagnose ASS inderdaad vastgesteld kan worden. Het onderzoek wordt aangevuld met een aantal vragenlijsten of psychologische tests om dit vermoeden verder te onderbouwen.

Wanneer u op dit moment in behandeling bent bij een psycholoog, psychiater of GGZ instelling dient u eerst te overleggen met uw behandelaar.

Hoe lang duurt het?

Het traject zal ongeveer 4 weken in beslag nemen.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Op onze locatie in Amsterdam (Derkinderenstraat 10-18)

Hoe gaat het verder?

De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport wat met u (en eventueel uw naaste betrokkenen) besproken wordt.Ook worden hierin mogelijkheden en/of adviezen ten aanzien van eventuele behandeling of begeleiding besproken. 

Aanmelden