Artikelen met trefwoord: zorg

Centrum voor Consultatie en Expertise

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is vaak sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Het gaat om mensen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Zorgverleners, cliënten en hun familie kunnen kosteloos een beroep doen op het CCE met zo’n complexe zorgvraag. Er is geen wachttijd.

De Bascule

De Bascule is een academisch centrum. Zij verlenen psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit. Hierdoor zijn zij betrokken bij onderwijs, opleiding en onderzoek.

Welke zorg heb ik nodig

De website is gemaakt door Per Saldo. Op deze website is te vinden hoe en waar je zorg kunt aanvragen.

Zorgbelang Nederland

Bij het aanvragen van zorg zijn verschillende organisaties betrokken. U vindt op deze website een overzicht van deze organisaties.