Artikelen met trefwoord: uitkering

Informatie belastingdienst Wajong

Website van de belastingdienst met informatie over uitkeringen, toeslagen, regelingen e.d. waaronder ook Wajong.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft al 30 jaar gratis informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op.

Onze spreekuurhouders zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet (bijstand).

 Wat kunnen wij voor een cli├źnt zoal doen?

 

  • het geven van informatie
  • hulp bij het invullen van formulieren
  • voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV
  • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
  • het indienen van klachten
  • hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV en/of zitting van de rechtbank
  • het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente
  • het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
  • het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima.   

 

Ons spreekuur is van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als men hiervan gebruik wilt maken dient men telefonisch een afspraak te maken. 

Het steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan onze adviezen.

Onze folders zijn voor geïnteresseerden te vinden bij o.a. diverse gemeentes, WIJeindhoven, het UWV, de bibliotheek, re-integratiebureaus, arbodiensten en ziekenhuizen.

UWV

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid