Artikelen met trefwoord: pgb

Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor AWBZ zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen terecht. Informatie en advies over het persoonsgebonden budget, vervoer, thuishulp, de WMO, PGB en onderwijs, leerling-gebonden financiering onderwijs, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, enz.

Nationale hulpgids

Nationale hulpgids voor zorgverleners en zorgvragers met betrekking tot PGB en andere zaken.

Ombudsman

Keurmerk voor PGB bureaus

Per Saldo

Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz)

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren, zoals de TOG-regeling (onderhoud gehandicapte kind), PGB (persoonsgebonden budget).

Stichting Financiële Dienstverlening ZHN

De Stichting Financiële Dienstverlening heeft sinds 1994 ervaring in Inkomensbeheer en Beschermingsbewind ten behoeve van mensen met een beperking. Met de verzorging van het inkomensbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Daarnaast verzorgt zij ook het Financieel beheer PBG en het Inkomensbeheer voor curatoren en Beschermingsbewindvoerders.