Artikelen met trefwoord: ouders

Autstede

Autstede organiseert de Rust-Uit-Weekenden voor gezinnen waar één of meer kinderen een diagnose heeft binnen het Autisme spectrum. Waar de kinderen in de leeftijd zijn van 5 tot 15 jaar met een verbaal IQ van 70 of hoger, kinderen moeten wel thuiswonend zijn en kunnen functioneren in een groep

Contactgroep ouders van kind met autisme

Contactgroep voor ouders van kind met autisme in Hoofddorp
Alle onderwerpen die ouders willen inbrengen zijn van belang zoals bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, verslaving, seksualiteit, opvoeding en pubertijd. Kennis, informatie en inzet worden met elkaar gedeeld.
Aanmelding via MEE Amstel en Zaan: 023 5563300 of

OCK het Spalier

Cursussen/trainingen voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme, oudergroepen, brussengroep. Locatie Zuid-Kennemerland (Aerdenhout)