Artikelen met trefwoord: ouders

Autstede

Autstede organiseert de Rust-Uit-Weekenden voor gezinnen waar één of meer kinderen een diagnose heeft binnen het Autisme spectrum. Waar de kinderen in de leeftijd zijn van 5 tot 15 jaar met een verbaal IQ van 70 of hoger, kinderen moeten wel thuiswonend zijn en kunnen functioneren in een groep

Contactgroep ouders van kind met autisme

Contactgroep voor ouders van kind met autisme in Hoofddorp
Alle onderwerpen die ouders willen inbrengen zijn van belang zoals bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, verslaving, seksualiteit, opvoeding en pubertijd. Kennis, informatie en inzet worden met elkaar gedeeld.
Aanmelding via MEE Amstel en Zaan: 023 5563300 of

Jelmereninge

Website gemaakt door een moeder van een kind met PDD NOS.
Ze heeft boeken geschreven over haar leven met een kind met ASS.
Ze geeft ook tips aan ouders omtrent het loslaten van je kind als deze elders gaat wonen

OCK het Spalier

Cursussen/trainingen voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme, oudergroepen, brussengroep. Locatie Zuid-Kennemerland (Aerdenhout)

OVA

Website van ouders van kinderen met autisme met antwoorden op vragen van ouders of omgeving van kinderen met autisme.