Artikelen met trefwoord: onderwijs

Altra College

HAVO in Amsterdam. Altra is een grote instelling voor jeugd & opvoedhulp en speciaal onderwijs in regio Amsterdam

De Bascule

De Bascule is een academisch centrum. Zij verlenen psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit. Hierdoor zijn zij betrokken bij onderwijs, opleiding en onderzoek.

Landelijk netwerk autisme

informatie over kinderen met autisme in het onderwijs

Onderwijsconsulenten

Als het REC geen passende school voor een geïndiceerde leerling vindt kunnen onderwijsconsulenten worden ingezet om een passende school te vinden.

Passend onderwijs

Informatie over de Wet Passend onderwijs en wat de veranderingen voor alle betrokkenen betekenen.

Productief Leren Hilversum

In eerste instantie worden jongeren geplaatst tussen de 14 en 21 jaar die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen in het Vmbo, Mbo en HAVO omdat zij zich niet thuisvoelen in het traditionele lessysteem. Het belangrijkste principe van Productief Leren is dat de student leert op basis van ervaring die hij/zij opdoet in praktijksituaties. Jongeren die instromen in Productief Leren hebben vaak de trajecten als AKA, de doorstartklas of de maatwerkklassen al doorlopen. Ze zijn ook in deze trajecten uitgevallen door een gebrek aan motivatie. Van belang is dat de jongere bekend is bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek. Het is juist de doelgroep van jongeren die hun startkwalificatie vooral kunnen behalen door te leren in de praktijk. Het zijn ook jongeren die vanuit hun gestapelde problematiek een ontwikkeling willen maken naar een nieuwe start. Noodzakelijk is dat zij hierop gecoached moeten worden

Studie en handicap

Voor studenten HBO en Universiteit met een handicap