Artikelen met trefwoord: netwerk

Eigen kracht

Binnen een georganiseerde conferentie (bijeenkomst ) wordt gekeken op welke manier het netwerk rondom de client kan worden ingezet om ervaren problemen te verminderen.

Iets drinken

Iets Drinken is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme

Netwerkoverleg autisme

Er zijn in Nederland diverse netwerken met als doelstelling door samenwerking en afstemming de ondersteuning aan mensen met autisme te verbeteren.