Artikelen met trefwoord: hulp

Belasting MEE

Bij MEE is een belastingspreekuur, waar cliënten met een beperking gratis gebruik van kunnen maken. Een afspraak kan via het algemene telefoonnummer worden gemaakt van MEE in de eigen woonplaats. Daarnaast is er de mogelijkheid van hulp vanuit de vakbond als iemand daar lid van is.

Buuv

Buuv is een site waar mensen uit de omgeving van Haarlem ‘buren’ met elkaar kunnen worden.
- "Ik zoek een oppas adres in de buurt."
- "Ik zoek iemand die met mij zou willen hardlopen?"
- "Ik zoek nog iemand voor in mijn band, wie kan er goed gitaar spelen?"
- "Wie kan mij helpen met mijn wiskunde? Mijn ouders snappen er ook niks van."
- "Wie heeft veel kennis van make-up?"
Je gaat naar buuv.nu en je meldt je aan. Dan kan je meteen aan de slag! Je vraagt bijvoorbeeld of iemand kennis heeft van wiskunde. De mensen die in jouw buurt wonen kunnen dan reageren op jouw vraag.

Emile

Huishoudelijke hulp d.m.v. studenten. De ervaring is dat de studenten die een medische achtergrond hebben goede aansluiting hebben bij onze doelgroep. De huishoudelijk hulp kan via de WMO aangevraagd worden, of bij een ZZP (na 2010) uit de AWBZ betaald worden. Bij ZZP voor 2010 wordt het alsnog via de WMO aangevraagd.

Regelhulp

Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

Stichting Hip

Christelijke organisatie die hulp in de huishouding geeft. HiP organiseert hulp vanuit kerken/parochies en hun leden voor mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk of zich in een sociaal isolement bevinden

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.–

Hervorming van de AWBZ
Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn:

  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De wet van de zorgverzekering (Zvw)
  • De Jeugdwet

Op deze site kun je veel informatie vinden over verschillende wetten en welke stappen je kan ondernemen.

Ook kun je informatie vinden over het juridich steunpunt, sport en onderwijs.