Artikelen met trefwoord: handicap

Flekszorg

Deze zorgaanbieder richt zich op seksuele zorg voor mensen met een handicap
Regio: Nederland

Rea College

REA College is gespecialiseerd in het opleiden van mensen met een handicap. Tijdens en na de opleiding wordt er met de leerling gezocht naar een passende werkplek

Studie en handicap

Voor studenten HBO en Universiteit met een handicap

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.–

Hervorming van de AWBZ
Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn:

  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De wet van de zorgverzekering (Zvw)
  • De Jeugdwet

Op deze site kun je veel informatie vinden over verschillende wetten en welke stappen je kan ondernemen.

Ook kun je informatie vinden over het juridich steunpunt, sport en onderwijs.