Artikelen met trefwoord: beperking

Stumass; wonen en studeren met autisme (HBO & Universiteit)

Is Stumass iets voor mij? •Heb je een vorm van autisme? •Studeer je of ga je studeren aan het hbo of de universiteit? •Wil je leren zelfstandig te wonen? •Heb je ondersteuning nodig bij studeren? •Wil je je zelfredzaamheid vergroten? Dan is Stumass iets voor jou!

U sport anders

Usportanders.nl is voor sportorganisaties en inwoners van de provincie Utrecht met een beperking of chronische aandoening. Op deze website staat informatie over waar gesport kan worden met een beperking, hoe een sportvereniging aangepast sportaanbod kan ontwikkelen en hoe gemeenten diverse producten en diensten van Sportservice Midden Nederland kunnen inzetten.
Regio: Utrecht

Uniek Sporten

Sporten en bewegen is gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor de conditie, je wordt er fit en vrolijk van, en tijdens het sporten kan je sociale contacten opdoen. Daarom vinden wij dat sport belangrijk is voor iedereen. Een handicap hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Middels Uniek Sporten wil Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen.

Voetbal & Autisme Hoogeveen

Bij VV Hoogeveen zijn er voetbalteams voor kinderen/ jongeren met ASS - problematiek.. Contactpersoon: Desiree Lem tel: 06-83567501. mail:

Vragenlijst: autisme & eetproblemen

Een invul-vragenlijst die speciaal is ontwikkeld om eetproblemen bij (jong)volwassenen met ASS in kaart te brengen. De vragenlijst is geschikt vanaf een leeftijd van 15 jaar.

Zebra Zorg

Zebra-Zorg biedt dagbesteding (van maandag tot en met zaterdag) en boerderij-vakanties (in de zomervakantie) voor kinderen en jongeren met een beperking. De dagbesteding en vakanties vinden plaats op een boerderij in Vogelenzang waar veel dieren aanwezig zijn, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van het contact tussen mens en dier. Zebra-Zorg biedt tevens orientatie werkplekken of de mogelijkheid om stage te lopen (deze kunnen vergoed worden met PGB gelden of anders).

Zorg in beweging

Omschrijving:  Zorg in Beweging biedt diverse diensten gericht op de ontwikkeling van kinderen/jongeren met een stoornis/beperking. Het aanbod bestaat uit begeleiding, opvang, verblijf, trainingen en therapie. Zorg in Beweging gaat uit van het principe dat; bewegen, spel, sport en samen spelen een belangrijke basis vormen voor de persoonlijke ontwikkeling.
Regio: Utrecht, ’t Gooi, Vechtstreek, Almere

Zorgboerderijen

Werken, wonen of logeren voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben.

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.–

Hervorming van de AWBZ
Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn:

  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De wet van de zorgverzekering (Zvw)
  • De Jeugdwet

Op deze site kun je veel informatie vinden over verschillende wetten en welke stappen je kan ondernemen.

Ook kun je informatie vinden over het juridich steunpunt, sport en onderwijs.

ZRM invullen als voorbereiding gesprek met de gemeente/ hulverlener

Via deze kan een cliënt zichzelf scoren en de score kan input zijn voor het gesprek met de hulpverlener. www.mijnzrm.nl
<<  1 2 [3