Artikelen met trefwoord: belangen

CG Raad

De CG Raad is de Chronisch zieken en Gehandicapten raad in Nederland. Zij werken aan een toegankelijke samenleving, passend onderwijs voor iedereen, gelijke kansen op werk en inkomen en betaalbare zorg en ondersteuning.

Pas Nederland

PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het organiseren van activiteiten. PAS kent ook een eigen wandelgroep