Artikelen met trefwoord: amsterdam

Advocaat Lettinga

Advocaat in Amsterdam die goed kan meegaan in de belevingswereld van mensen met autism. Mw. Mr. Margy P. Lettinga Gebouw Amstelstein Burg. Stramanweg 63 1191 CX Ouderkerk a/d Amstel tel: 020-4274686/438 mobile: 0654340798

E learning autisme

Een niet-zichtbare beperking: hoe herkent u dit en hoe kunt u hier rekening mee houden? De expertisenetwerken Amsterdam ontwikkelden met ondersteuning van SIGRA en in samenwerking met de Gemeente Amsterdam de gratis e-learning Niet zichtbare beperkingen. Dit is een free learningmodule die u in ongeveer 30 minuten doorloopt. Iedereen die dat wil, kan aan de hand van vragen en video’s basiskennis opdoen over wat niet-zichtbare beperkingen zijn en leren hoe hiermee in de communicatie rekening wordt gehouden. Daarnaast ontvangt u tips en kunt u extra informatiemateriaal vinden over autisme, licht verstandelijke beperking (LVB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een van de expertisenetwerken via SIGRA.

Emile

Huishoudelijke hulp d.m.v. studenten. De ervaring is dat de studenten die een medische achtergrond hebben goede aansluiting hebben bij onze doelgroep. De huishoudelijk hulp kan via de WMO aangevraagd worden, of bij een ZZP (na 2010) uit de AWBZ betaald worden. Bij ZZP voor 2010 wordt het alsnog via de WMO aangevraagd.

Fonds bijzondere noden Amsterdam

FBNA helpt Amsterdammers in financiële nood met een gift die werkt als ‘achtervang’ wanneer er geen voorliggende voorziening is of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig of slechts gedeeltelijk een beroep is te doen. De meeste aanvragen worden ingediend ten behoeve van: eenoudergezinnen, jongeren en Wajongers, chronisch zieken en gehandicapten, alleenstaanden onder de 65 jaar. Aanvragen variëren van een klein bedrag voor identiteitsbewijzen, leefgeld of kleding tot aan geld voor wasmachine, koelkast en woninginrichting.

Maatjes project Amsterdam

Project SEE YOU. Hier kunnen mensen een maatje krijgen. Intake en project is gratis, en in West hebben ze vrijwilligers over. Dus als er  cliënten zijn in West die een maatje nodig hebben dan is er amper een wachtlijst. Voor de oudere mensen of hele jonge kinderen is er wel een wachtlijst.

Zo’n maatje heeft dan een paar uur per week tijd voor de cliënt om wat leuks te doen. Kosten zijn ieder voor zich (zoals filmkaartje etc.). Er is controle via vriendendienst voor als er wat is, ook krijgt de cliënt niet (meteen) de privé gegevens van het maatje maar verloopt communicatie via kantoor.
De bedoeling is dat het maatje een jaar bij iemand is. Wellicht in overleg langer maar dat is niet gebruikelijk.

Muziekschool Amsterdam

Muziekles voor kinderen van 5 t/m 14 jaar met ASS
Regio: Amsterdam Noord

Stichting Taalmenu

Stichting Taalmenu werkt al sinds 2006 aan het verbeteren van de positie van mensen met een taalachterstand. Iedereen die iets wil leren kan gratis oefenen met o.a. Nederlands leren en inburgering, computervaardigheden, solliciteren, talen leren, rekenen,en nog veel meer. Sinds 2011 wordt met steun van het stadsdeel Amsterdam West het Open Leercentrum georganiseerd. Iedere Amsterdammer van ongeveer 17 tot 100 jaar kan daar binnenlopen met een leervraag, bijvoorbeeld Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen, leren omgaan met de computer, hulp bij het schrijven van een CV of een sollicitatiebrief, en direct gratis aan de slag daarmee.

Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Vrijwilligerscentrale in Amsterdam, alleen voor mensen die erg zelfstandig zijn.

Werkleerschool Amsterdam

werken en leren voor mensen met een psychiatrische achtergrond