Artikelen met trefwoord: Utrecht

U sport anders

Usportanders.nl is voor sportorganisaties en inwoners van de provincie Utrecht met een beperking of chronische aandoening. Op deze website staat informatie over waar gesport kan worden met een beperking, hoe een sportvereniging aangepast sportaanbod kan ontwikkelen en hoe gemeenten diverse producten en diensten van Sportservice Midden Nederland kunnen inzetten.
Regio: Utrecht

Zorg in beweging

Omschrijving:  Zorg in Beweging biedt diverse diensten gericht op de ontwikkeling van kinderen/jongeren met een stoornis/beperking. Het aanbod bestaat uit begeleiding, opvang, verblijf, trainingen en therapie. Zorg in Beweging gaat uit van het principe dat; bewegen, spel, sport en samen spelen een belangrijke basis vormen voor de persoonlijke ontwikkeling.
Regio: Utrecht, ’t Gooi, Vechtstreek, Almere