Artikelen met trefwoord: Annelies Spek

Artikel: Eetproblemen bij mensen met een autismespectrumstoornis zonder intellectuele beperking/ Annelies Spek

Er is weinig bekend over het samengaan van autismespectrumstoornissen (ASS) en eetstoornissen of eetproblemen. Hierdoor is voor veel clinici onduidelijk hoe ze deze combinatie van problematiek kunnen diagnosticeren en behandelen.

Vragenlijst: autisme & eetproblemen

Een invul-vragenlijst die speciaal is ontwikkeld om eetproblemen bij (jong)volwassenen met ASS in kaart te brengen. De vragenlijst is geschikt vanaf een leeftijd van 15 jaar.