Voorzet Arbeid

Werken neemt bij veel mensen een belangrijk deel in van het leven. Werken is dan ook belangrijk om verschillende redenen: een zinvolle daginvulling, het gevoel gewaardeerd te worden, sociale contacten, uitdagingen, ontwikkeling en een inkomen. Ook voor mensen met een autisme spectrum stoornis is werk belangrijk, om dezelfde redenen. Voor hen is het vaak lastig om zelfstandig een leuke en passende werkplek te vinden en te behouden. Met professionele begeleiding lukt dit vaak wel. Voorzet Arbeid biedt deze begeleiding! Type diensten: re-integratie, sociale activering, Wet verbetering Poortwachter, Outplacement , Jobcoaching