Leidraad aanstaand ouderschap en autisme

Op 22 maart is de leidraad ‘Aanstaand ouderschap en autisme’ gelanceerd! De leidraad is bedoeld als onderwerpenlijst voor gesprekken over een kinderwens, ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis en betrokkenen.
Uit een peiling (PAS, 2016) onder ouders die zelf autisme hebben en hun hulpverleners, kwam naar voren dat er behoefte is aan meer informatie rondom het thema (aanstaand) ouderschap. Om deze reden is de FANN werkgroep ‘moederschap en ASS’ aan de slag gegaan met ideeën uitwerken rondom deze leidraad. Hopelijk kan hiermee de ondersteuning beter worden aangepast op de ouders. Klik op de link en dan kun je informatie downloaden betreft dit onderwerp.