Sport

Aangepast roeien

Roeien met en zonder beperking
Regio: Nederland

Autifit

Autifit biedt sport- en spelactiviteiten aan kinderen met autisme in de leeftijd van 5-13 jaar in Heerhugowaard.

Autisme in de sport

Meer kinderen met autisme in de sport, dat is het doel. Om dat te bereiken moeten sportverenigingen autismevriendelijker worden. Maar ook voor de sporters zelf staan er allerlei tips.

Autisportief

Autisportief geeft sociale bewegingslessen voor kinderen met ASS. Daarnaast biedt Autisportief ook assistentie in de gymzaal of bij de sportclub. Denk hierbij aan een workshop op school of sportclub over ASS en bewegen, maar ook direct hulp  in de gymzaal.
Regio: Den Haag, e.o.

Bewegingslessen /begeleiding aan voor (jonge) kinderen met autisme.

Dancefun4kids biedt allerlei mogelijkheden op gebied van dansexpressie, yoga, spel en beweging voor kinderen van 2 tot 12 jaar!

Capoeira Haarlem

Capoeira is erg geschikt voor kinderen / jongeren met autisme. Dit aangezien Capoeira 'bewegen op muziek' is, wat de  structuur geeft. Tegelijkertijd leren ze hoe ze zich kunnen verdedigen, wat weer hun zelfvertrouwen versterkt. De Capoeira bewegingen stimuleren ook de bewustwording en coordinatie van het lichaam.

Consulenten vrije tijd en sport

Stichting MEE helpt bij het wegwijs maken in het sportaanbod.

Fitnessafdeling Spa Zuiver Amsterdam

Duidelijke en overzichtelijke manier van trainen door persoonlijke sleutel. Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt er een afspraak gemaakt voor een rondleiding en wordt er een foto genomen. Er wordt een fitnesstest/conditietest afgenomen en er wordt gevraagd wat je wel of niet wilt. N.a.v. deze gegevens wordt een persoonlijk trainingsschema gemaakt. Dit schema komt op een persoonlijke sleutel te staan. Je start bij het eerste onderdeel met je sleutel. Je krijgt meteen te zien wat je, hoe lang/hoe vaak moet doen. Ook staat vermeld wat je volgende oefening/apparaat wordt. Ook die activeer je weer met je sleutel. Elke 2 maanden wordt een nieuwe conditietest afgenomen en kan het schema worden aangepast. Ook tussentijds aanpassen is mogelijk.

Fundiving

Duiken met een beperking
Regio: Lelystad, Lisse en Grootebroek

I Tennis Too

I Tennis Too zorgt dat sportlessen goed aansluiten bij mensen met een vorm van ASS. Die aanpak verbetert niet alleen je sportvaardigheden, maar zorgt tevens voor meer zelfvertrouwen en plezier in sporten. Zo zit je weer gezond en lekker in je vel I Tennis Too heeft een programma voor kinderen en volwassenen.

Kids Personal Trainer en Coach IJselstein.

Ik ben personal trainer voor kinderen en jongeren. Ik ben gespecialiseerd in krachttraining in combinatie met autisme, ADHD en sensorische integratie. Ik train met kinderen die niet of moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij. Door middel van de krachttraining komen de kinderen weer in contact met hun lichaam, keert de rust terug en gaat het zelfvertrouwen omhoog. Contact: Bianca Schreuder tel: 0653487665 mail:

Manege Sandra

Paard en Balans richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18  jaar met orthopedagogische en psychosociale problematieken, zoals ADHD, PDD-NOS, faalangst en sociale vaardigheidsproblemen.
Adres: Boperhavelaan 72
2035 RC Haarlem
Leonie Springer 06-43879509

Sport project you 2

Met you2 wil stichting Ovaal het sporten voor kinderen met autisme mogelijk maken. You2 wil de ervaring die zij heeft opgedaan met de begeleiding van kinderen en sportclubs overdragen aan anderen. Dit doet ze door middel van de website, brochures, een flyer met de belangrijkste aandachtspunten rond sport en autisme en ze bieden (tegen betaling) een workshop aan Sport en Autisme.

Regio: Leiden

Sport support

Sportmogelijkheden voor aangepast sporten in de regio Zuid-Kennemerland.
Regio: Zuid-Kennemerland

Sportkeuzeadvies

Sportkeuzeadvies is een initiatief van Edwin van Gastel, docent bij de opleiding Sport- en bewegingseducatie (SBE) aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Samen met Uniek Sporten, de HAN en studenten van SBE zorgen ze voor kennis, innovatie, begeleiding en advies rondom sport en autisme.

[12  >>