Regelingen

Brochure rijksoverheid regelingen

In deze publicatie vindt u informatie over de regelingen voor vergoeding of compensatie van kosten door ziekte, handicap of ouderdom

Regelhulp

Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren, zoals de TOG-regeling (onderhoud gehandicapte kind), PGB (persoonsgebonden budget).

Zorgbelang Nederland

Bij het aanvragen van zorg zijn verschillende organisaties betrokken. U vindt op deze website een overzicht van deze organisaties.

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.–

Hervorming van de AWBZ
Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn:

  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De wet van de zorgverzekering (Zvw)
  • De Jeugdwet

Op deze site kun je veel informatie vinden over verschillende wetten en welke stappen je kan ondernemen.

Ook kun je informatie vinden over het juridich steunpunt, sport en onderwijs.