Onderwijs en studie

Beter pAssend klas

De Beter pAssend klas is voor leerlingen (12-18 jaar) die langdurig thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten. Aanmeldingen gaan via Emilie de Graaff 020-5632800

Landelijk netwerk autisme

informatie over kinderen met autisme in het onderwijs

Onderwijsconsulenten

Als het REC geen passende school voor een geïndiceerde leerling vindt kunnen onderwijsconsulenten worden ingezet om een passende school te vinden.

Productief Leren Hilversum

In eerste instantie worden jongeren geplaatst tussen de 14 en 21 jaar die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen in het Vmbo, Mbo en HAVO omdat zij zich niet thuisvoelen in het traditionele lessysteem. Het belangrijkste principe van Productief Leren is dat de student leert op basis van ervaring die hij/zij opdoet in praktijksituaties. Jongeren die instromen in Productief Leren hebben vaak de trajecten als AKA, de doorstartklas of de maatwerkklassen al doorlopen. Ze zijn ook in deze trajecten uitgevallen door een gebrek aan motivatie. Van belang is dat de jongere bekend is bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek. Het is juist de doelgroep van jongeren die hun startkwalificatie vooral kunnen behalen door te leren in de praktijk. Het zijn ook jongeren die vanuit hun gestapelde problematiek een ontwikkeling willen maken naar een nieuwe start. Noodzakelijk is dat zij hierop gecoached moeten worden

Webchair

Voor kinderen die niet in de klas kunnen deelnemen aan het onderwijs. Je bent kunt thuis of vanuit een rustige ruimte op school, de lessen digitaal en live volgen.

De Bascule

De Bascule is een academisch centrum. Zij verlenen psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit. Hierdoor zijn zij betrokken bij onderwijs, opleiding en onderzoek.

Netwerkschool Amsterdam

De netwerkschool is een gemeenschappelijk initiatief van onderwijs, leerplicht, DWI, jeugdzorg met als doel: een baan voor jongeren zonder startkwalificatie. Voor wie? -voor leerlingen (vanaf 15 jaar) die tijdens hun VO schoolloopbaan zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen - voor leerlingen die na hun VO schoolloopbaan geen startkwalificatie zullen of kunnen halen -voor thuiszittende jongeren zonder startkwalificatie en wel in staat om te werken

Passend onderwijs

Informatie over de Wet Passend onderwijs en wat de veranderingen voor alle betrokkenen betekenen.

Spectrum Brabant

Studiebegeleiding voor jonge mensen met autisme in Brabant.
De psychologen en pedagogen van Spectrum Brabant onderzoeken, behandelen en begeleiden kinderen, jongeren en (jong) volwassenen

Studie en handicap

Voor studenten HBO en Universiteit met een handicap

Werkleerschool Amsterdam

werken en leren voor mensen met een psychiatrische achtergrond