Huishoudelijke hulp

Emile

Huishoudelijke hulp d.m.v. studenten. De ervaring is dat de studenten die een medische achtergrond hebben goede aansluiting hebben bij onze doelgroep. De huishoudelijk hulp kan via de WMO aangevraagd worden, of bij een ZZP (na 2010) uit de AWBZ betaald worden. Bij ZZP voor 2010 wordt het alsnog via de WMO aangevraagd.

Huishouden in hokjes

Deze site is geschreven als een handleiding voor het huishouden. Op een eenvoudige en schematische manier wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je huishoudelijke taken kan uitvoeren. Het is bedoeld voor mensen die het fijn vinden om hierbij hulp te krijgen, zoals bijvoorbeeld mensen die begeleid zelfstandig (gaan) wonen.

Stichting Hip

Christelijke organisatie die hulp in de huishouding geeft. HiP organiseert hulp vanuit kerken/parochies en hun leden voor mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk of zich in een sociaal isolement bevinden