Financieel

Fonds bijzondere noden Amsterdam

FBNA helpt Amsterdammers in financiële nood met een gift die werkt als ‘achtervang’ wanneer er geen voorliggende voorziening is of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig of slechts gedeeltelijk een beroep is te doen. De meeste aanvragen worden ingediend ten behoeve van: eenoudergezinnen, jongeren en Wajongers, chronisch zieken en gehandicapten, alleenstaanden onder de 65 jaar. Aanvragen variëren van een klein bedrag voor identiteitsbewijzen, leefgeld of kleding tot aan geld voor wasmachine, koelkast en woninginrichting.

Nibud- online tool: Op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht? Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Sociaal Loket Amsterdam

In het Sociaal Loket Amsterdam wordt hulp geboden bij o.a. gezondheid, financiën, belastingen, opvoeding, sociale contacten.

Stichting budget

Stichting Budget ondersteunt bij het beheer van financiën: inkomensbeheer en beschermingsbewind.

Stichting Financiële Dienstverlening ZHN

De Stichting Financiële Dienstverlening heeft sinds 1994 ervaring in Inkomensbeheer en Beschermingsbewind ten behoeve van mensen met een beperking. Met de verzorging van het inkomensbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Daarnaast verzorgt zij ook het Financieel beheer PBG en het Inkomensbeheer voor curatoren en Beschermingsbewindvoerders.

Zorgwijzer

Een verzameling van informatie over onder andere de PGB, AWBZ en zorg in het buitenland, maar ook over zorgverzekeraars, zorgverzekering vergelijken, en dergelijke