Financieel

Fonds bijzondere noden Amsterdam

FBNA helpt Amsterdammers in financiële nood met een gift die werkt als ‘achtervang’ wanneer er geen voorliggende voorziening is of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig of slechts gedeeltelijk een beroep is te doen. De meeste aanvragen worden ingediend ten behoeve van: eenoudergezinnen, jongeren en Wajongers, chronisch zieken en gehandicapten, alleenstaanden onder de 65 jaar. Aanvragen variëren van een klein bedrag voor identiteitsbewijzen, leefgeld of kleding tot aan geld voor wasmachine, koelkast en woninginrichting.

Nibud- online tool: Op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht? Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft al 30 jaar gratis informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op.

Onze spreekuurhouders zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet (bijstand).

 Wat kunnen wij voor een cliënt zoal doen?

 

  • het geven van informatie
  • hulp bij het invullen van formulieren
  • voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV
  • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
  • het indienen van klachten
  • hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV en/of zitting van de rechtbank
  • het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente
  • het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
  • het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima.   

 

Ons spreekuur is van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als men hiervan gebruik wilt maken dient men telefonisch een afspraak te maken. 

Het steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan onze adviezen.

Onze folders zijn voor geïnteresseerden te vinden bij o.a. diverse gemeentes, WIJeindhoven, het UWV, de bibliotheek, re-integratiebureaus, arbodiensten en ziekenhuizen.

Stichting budget

Stichting Budget ondersteunt bij het beheer van financiën: inkomensbeheer en beschermingsbewind.

Zorgwijzer

Een verzameling van informatie over onder andere de PGB, AWBZ en zorg in het buitenland, maar ook over zorgverzekeraars, zorgverzekering vergelijken, en dergelijke