Klachtenformulier

U kan een klachtenformulier invullen als u vindt dat (iemand van) Voorzet niet de kwaliteit levert die u van Voorzet had verwacht.

Uw klacht zal worden besproken binnen Voorzet. Wij verwijzen naar het klachtenreglement voor het tijdpad en de wijze waarop de klacht wordt opgepakt.

vul klachtenformulier in