De recente ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland heeft Voorzet doen besluiten haar verantwoordelijkheid te nemen en het congres op 26 maart 2020 af te gelasten. Het risico van het samenbrengen van een grote groep (zorg)professionals is nu niet goed te overzien en zou de continuïteit van de zorg in gevaar kunnen brengen. 

Momenteel buigen we ons over de mogelijkheden om het congres in het najaar van 2020 te organiseren. De deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de administratieve/financiële afhandeling.

Wij begrijpen dat dit bericht uw planning zal verstoren, desondanks hopen wij op uw begrip voor dit besluit. Wij zullen er alles aan doen om het programma van het Voorzet Congres in het najaar in ongewijzigde vorm te presenteren, uiteraard rekening houdend met de te verwerven accreditatiepunten.