Wachttijden

vz_bh

Wachttijden

Na de aanmelding via de website van Voorzet ontvangt de cliënt binnen 2 weken een e-mail van Voorzet Behandeling waarin de aanmelding wordt bevestigd en de cliënt wordt geïnformeerd over de verdere procedure en dossieropbouw (verzekeringsgegevens, verwijsbrief van de huisarts, diagnostische onderzoekrapportage, administratieve documenten en eventuele andere relevante informatie).

De wachttijd tussen de aanmelding bij Voorzet Behandeling en de intake voor behandeling in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ bedraagt op dit moment ongeveer veertien (14) maanden (peildatum 1 juni 2021). Voor een aanvraag diagnostiek is dat eveneens veertien (14) maanden (peildatum 1 juni 2021). Dit is meer dan de Treeknorm van maximaal 10 weken die aanbieders en verzekeraars hebben afgesproken. Wanneer u deze wachttijd te lang vindt, kunt u zich wenden tot de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekaar.

In principe wordt na de intake en het teamoverleg direct gestart met de behandeling. Een wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling is daarom alleen aan de orde wanneer de cliënt een groepsmodule gaat volgen en geen gebruik maakt van een individueel overbruggingscontact.