Financiering

vz_bh

De kosten voor diagnostiek en behandeling  worden (deels) door de verzekeraar vergoed. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars.

De vergoeding van de verzekeraar voor de diagnostiek en behandeling hangt af van waar u verzekerd bent en het soort verzekering dat u heeft gekozen. Wij adviseren u om voorafgaand aan uw aanmelding te informeren bij uw verzekeraar, wat en hoeveel u vergoed krijgt bij niet gecontracteerde zorg.

Hoeveel betaalt u uiteindelijk?

Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd het eigen risico betaalt (in 2019 is dat minimaal 385 euro per jaar). Bij een zuivere restitutiepolis betaalt u alleen het eigen risico en betaalt de verzekeraar de rest van de kosten.

De kosten die wij in rekening brengen hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd die wij u spreken, maar ook om tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging.

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt? Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de tijd gerekend.

We hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Na een jaar behandeling krijgt u een factuur over het afgelopen jaar. Als de behandeling daarna wordt voortgezet, dan starten de minuten weer op nul en ontvangt u aan het einde van dat jaar wederom een nieuwe factuur.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op een autismespectrumstoornis-DBC, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons.

De betaling

U ontvangt de factuur meteen nadat het dossier is gesloten of nadat u een jaar in behandeling bent geweest. U heeft 30 dagen de tijd om de factuur  te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Indien u zich aanmeldt voor diagnostiek of behandeling, dient u door middel van het tekenen van de Verklaring akkoord betalingsvoorwaarden akkoord te gaan met onze betalingsvoorwaarden.