Diagnostiek

vz_bh

Momenteel hebben wij een aanmeldingsstop voor diagnostiek

Diagnostiek

Voorzet biedt diagnostiek aan voor mensen van 18 jaar en ouder waarbij een (eerste) vermoeden is van een autismespectrumstoornis.

Wat kunt u verwachten?

Middels een aantal gesprekken met u en één of meerdere personen uit uw naaste omgeving wordt onderzocht of de diagnose autismespectrumstoornis inderdaad vastgesteld kan worden. Het onderzoek wordt aangevuld met een aantal vragenlijsten of psychologische tests om dit vermoeden verder te onderbouwen.

Wanneer u op dit moment in behandeling bent bij een psycholoog, psychiater of GGZ instelling dient u eerst te overleggen met uw behandelaar.

Hoe lang duurt het?

Het traject zal ongeveer 4 weken in beslag nemen.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Op onze locatie in Amsterdam (Derkinderenstraat 10-18)

Hoe gaat het verder?

De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport wat met u (en eventueel uw naaste betrokkenen) besproken wordt.Ook worden hierin mogelijkheden en/of adviezen ten aanzien van eventuele behandeling of begeleiding besproken.