Behandelvormen

Voorzet Behandeling heeft verschillende vormen van behandeling te bieden om u verder te helpen in uw leven. Zie hieronder een kort overzicht van onze mogelijkheden.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris om meer informatie te vragen over deze onderwerpen.

Psycho-educatie

Mensen met een diagnose autistismespectrumstoornis kunnen vragen hebben over hun diagnose.

Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten over hoe zij kunnen omgaan met beperkingen gerelateerd aan een autismespectrumstoornis (ASS). Door middel van psycho-educatie wordt kennis over ASS en zelfinzicht bij cliënten vergroot. De cliënt krijgt de ruimte om zelf vragen te stellen en er wordt aangesloten op de wensen en behoeften van de cliënt. De bijeenkomsten wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

CGT richt zich op disfunctionele gedachten en gedrag die problemen veroorzaken/ in stand houden. Het doel van de behandeling is vermindering van klachten, alsmede ook het aanleren van strategieën, om beperkingen te compenseren.

Mindfulness

In de training leert de cliënt op een praktische en effectieve manier omgaan met stress en spanningen.

De cliënt leert gedachten, geluiden of lichamelijke gewaarwordingen gemakkelijker loslaten, zodat die minder of niet meer hinderen. In de training wordt geleerd aandacht te richten op onder andere de ademhaling of het lichaam, waardoor bijvoorbeeld piekergedachten makkelijker gestopt kunnen worden, prikkels van buitenaf minder binnenkomen of iemand los kan komen van de werkdruk.

Sociale vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining bestaat uit het aanleren van sociale vaardigheden.

Het doel van de training is om vaardigheden aan te leren zodat de cliënt leert om op een constructieve manier met anderen uit zijn netwerk om te gaan. De training wordt zowel in groepsverband als individueel aangeboden.

Module “Zelfcontrole”

Wat is het doel van deze module?

Om te leren omgaan met onrecht, boosheid en frustratie

Voor wie is de module bedoeld?

De individuele module zelfcontrole is ontwikkeld voor mensen met een (boven)gemiddelde  intelligentie die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis (ASS) en daarnaast, vaak als gevolg van hun autismespectrumstoornis, moeilijkheden ervaren op het gebied van agressieregulatie en het omgaan met frustraties en boosheid, bijvoorbeeld in de thuissituatie, op het werk of in de vrije tijd.

Wat kunt u verwachten?

De module is gericht op het vergroten van zelfcontrole bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Zelfcontrole zorgt ervoor dat situaties niet escaleren en dat problemen op een goede manier opgelost kunnen worden. Met andere woorden: zelfcontrole helpt om eigen doelen te bereiken. Door het verbeteren van de eigen zelfcontrole wordt de mogelijkheid om (potentiële) conflictsituaties effectief op te lossen vergroot en ervaren mensen meer regie over het eigen leven.

Hoe werkt het?

In de module krijgt u oefeningen aangereikt om op een handige manier om te gaan met oplopende frustraties en boosheid. De gebruikte technieken zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en mindfulness. U leert technieken om uw boosheid beter aan te voelen en de eerste (boze) reactie uit te stellen (en meer grip op uw emotie te krijgen). Daarnaast krijgt u alternatieve manieren aangereikt om te reageren in situaties waarin de boosheid of frustratie oploopt.

Hoe is de module opgezet?

De module zelfcontrole bestaat uit 10 individuele, wekelijkse sessies van ongeveer 60 minuten met een behandelaar van Voorzet Behandeling. Aan het einde van de module vindt een netwerkbijeenkomst plaats waarbij (in overleg met u) belangrijke mensen uit uw omgeving worden betrokken.